Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Op weg naar een Duurzaamheidsagenda

Nieuwsbericht | 19-11-2007

In het huidige coalitieakkoord staat het streven naar een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie centraal. Uit het coalitieakkoord blijkt dat het kabinet de ambitie heeft om de regierol op zich te nemen.

Op verzoek van het vorige kabinet heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) de Tweede Duurzaamheidsverkenning opgesteld. De conclusies uit deze Tweede Duurzaamheidsverkenning kunnen de aanzet vormen voor een Duurzaamheidsagenda.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).