Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Milieuwinst landelijke kilometerprijs is aanzienlijk

Nieuwsbericht | 13-12-2007

Het kabinet wil vanaf 2011 een landelijke kilometerprijs voor personen- en vrachtauto’s gefaseerd invoeren. Het MNP heeft de milieueffecten van verschillende varianten voor de landelijke kilometerprijs en tussenstappen met alleen beprijzing op het hoofdwegennet onderzocht.

De landelijke kilometerprijs voor personen- en vrachtauto’s kan - afhankelijk van de vormgeving - de emissies van het wegverkeer (CO2, NOx, PM10) in 2020 met circa 5 tot 10% reduceren. De milieuwinst van beprijzing op alleen het hoofdwegennet is beperkter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).