Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Gerichte landbouwsubsidies zijn effectief voor natuur en landschap

Nieuwsbericht | 15-11-2007

Gerichte landbouwsubsidies dragen bij aan maatschappelijke doelen als natuur, landschap en dierenwelzijn. Hiermee kan onder andere de verdroging in belangrijke natuurgebieden worden opgelost, kunnen veenweidegebieden worden beschermd en kan het landelijk gebied beter toegankelijk gemaakt worden voor recreatie.

Gerichte subsidiëring is hiervoor effectiever dan een vaste subsidie per hectare. Vooral direct na invoering van de gerichte subsidies kunnen de inkomens van veel landbouwbedrijven echter aanmerkelijk dalen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).