Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaat- en energieplannen GroenLinks en D66

Nieuwsbericht | 17-09-2007

In grote lijnen liggen de ambities van GroenLinks en D66 wat betreft de in 2020 te bereiken klimaat- en energiedoelen dicht bij de kabinetsplannen: 30 procent broeikasgasemissiereductie, forse verbeteringen van energiebesparingstempo en toename aandeel hernieuwbare energie. Er zijn echter grote verschillen in de keuze en uitvoering van beleidsinstrumentarium.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).