Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Megastal biedt kansen voor milieu en landschap

Nieuwsbericht | 12-02-2008

Nieuwe megabedrijven in de intensieve veehouderij leiden tot meer milieuhinder voor omwonenden en aantasting van het landschap. Daar staat echter tegenover dat tegelijkertijd elders bedrijven verdwijnen, vaak nabij natuur en woonkernen.

Bovendien dwingen milieunormen megaveehouders tot toepassing van luchtwassers, waardoor de nationale emissie van ammoniak, geur en fijn stof zal dalen. De voordelen zullen per saldo opwegen tegen de nadelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).