Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nitraatrichtlijn oud maar niet versleten

Nieuwsbericht | 21-01-2008

In maart bespreekt Nederland het kabinetsvoorstel over aanscherping van het mestbeleid voor 2008 en 2009 met de Europese Commissie. Met dit voorstel zal Nederland haar ambities zoals vastgelegd in het derde actieprogramma voor uitvoering van de Nitraatrichtlijn niet halen, zo blijkt uit de Evaluatie van de Meststoffenwet.

Hoe kan dat, wat zijn de gevolgen en wat zijn mogelijke oplossingen? Op een symposium van MNP en Wageningen Universiteit is dit besproken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).