Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

Nieuwsbericht | 29-05-2008

Net als de andere Europese lidstaten dient Nederland de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren.

De maatregelen die de waterbeheerders in het kader van de KRW voorstellen zullen leiden tot een aanmerkelijke verbetering van de ecologische kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Ondanks de ecologische winst worden niet alle gestelde doelen in de Nederlandse wateren gehaald. Ook lijken de Natura 2000-gebieden nauwelijks te profiteren van de voorgestelde maatregelen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).