Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Mogelijkheden Planmonitor Nota Ruimte

Nieuwsbericht | 25-06-2008

De rijksoverheid wil het liefst al in de planfase weten welke effecten bouwprojecten hebben op de doelen van haar ruimtelijk beleid.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de effecten van bouwplannen systematisch te monitoren. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijke Planmonitor laat zien dat dit vooral mogelijk is voor doelen die direct gebonden zijn aan ruimtelijke patronen, zoals bundeling, verstedelijking en migratie in nationale landschappen. Voor een goede bruikbaarheid van de Planmonitor is een verbetering van de bestaande inventarisaties van plannen wenselijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).