Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Maarten Hajer directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Nieuwsbericht | 21-08-2008

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de heer Prof. dr. Maarten Hajer te benoemen tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving van het ministerie van VROM. De benoeming gaat in op 1 oktober 2008.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).