Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Ruimtelijk beleid nodig voor zeldzame zeenatuur

Nieuwsbericht | 10-09-2008

Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijk dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting belangrijk. De groei van het areaal landnatuur en verbetering van de milieucondities voor land- en zoetwaternatuur zijn de afgelopen jaren afgevlakt. Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste gestelde natuurdoelen niet worden gehaald.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).