Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Luchtkwaliteit en schone energietechnologie profiteren van klimaatbeleid Schoon en Zuinig

Nieuwsbericht | 05-04-2009

Het Werkprogramma Schoon en Zuinig waarin klimaat- en energiedoelen voor het jaar 2020 zijn geformuleerd draagt er niet alleen aan bij dat de broeikasgasemissie in 2020 zal zijn teruggedrongen.

Ook stimuleert het een afname van de luchtverontreiniging tot 2020 en de ontwikkeling van schone technologie op de lange termijn (2050).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).