Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Emissiearm bemesten is effectief

Nieuwsbericht | 07-04-2009

De ammoniakemissie bij bemesten is met 60 tot 70 procent afgenomen als gevolg van het emissiearm bemesten. Hierbij wordt de mest niet in een brede waaier over het land uitgespreid maar in sleufjes in de grond gebracht of in smalle stroken op de bodem gelegd.

Emissiearm bemesten blijkt bovendien kosteneffectief te zijn. Daarmee levert deze manier van bemesten de grootste bijdrage (80 tot 90 kiloton) aan de noodzakelijke afname van de ammoniakemissie. Negatieve effecten, zoals schade aan bodemstructuur, bodemleven en de weidevogelstand zijn beperkt, van tijdelijke aard of konden niet duidelijk aangetoond worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).