Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaatbestendigheid Nederland: beleidsopgaven in kaart gebracht

Nieuwsbericht | 23-04-2009

Bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland is het belangrijk rekening te houden met de klimaatbestendigheid van plannen.

Daarbij gaat het om meer dan alleen veiligheid tegen overstromen. Het gaat ook om de waarborging van de zoetwatervoorziening, het bouwen van nieuwe wijken, het functioneren van de transport- en energienetwerken, de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de beheersing van mogelijke gezondheidsrisico's. Omdat dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen lange tijd doorwerken en vaak gevolgen hebben voor meerdere generaties, is het van belang al bij de keuzes daarvoor nu al rekening te houden met het aanpassingsvermogen aan de klimaatverandering.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).