Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Ook zonder de recessie zou Nederland het Kyoto-doel waarschijnlijk halen

Nieuwsbericht | 07-06-2009

Zowel met als zonder recessie wordt de Kyoto-verplichting voor broeikasgasemissies waarschijnlijk gehaald.

Dat geldt ook voor het tussendoel voor 2011 uit het werkprogramma Schoon en Zuinig. Door de recessie hoeft de overheid naar verwachting geen emissierechten in te zetten om die doelen te halen. Ook bedrijven die onderdeel uitmaken van het Europese emissiehandelssysteem hoeven door de recessie minder rechten te kopen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).