Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Grote bijdrage van HFK-emissies aan klimaatverandering verwacht

Nieuwsbericht | 22-06-2009

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) kunnen bij ongewijzigd beleid in 2050 een broeikaseffect hebben dat overeenkomt met 14 procent van de mondiale CO2-emissies.

HFK’s zijn sterke broeikasgassen, die steeds meer voor koeling en airconditioning worden gebruikt. HFK’s zijn vervangers voor ozonlaag aantastende stoffen. De reducties in het gebruik in de afgelopen decennia van ozonlaagaantastende stoffen – die ook een broeikaswerking hebben - heeft dan ook bijgedragen aan de beperking van de klimaatverandering. De HFK’s kunnen dit effect echter teniet doen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).