Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Milieu-innovaties en consumptiepatroon cruciaal voor slagen milieubeleid

Nieuwsbericht | 08-09-2009

Tot 2015 worden de doelen van het klimaat- en luchtbeleid waarschijnlijk gehaald of liggen ze binnen bereik. Dat geldt ook voor de doelen voor bodemsanering en afval. De doelen voor de milieucondities van de natuur in het landelijk gebied daarentegen, worden waarschijnlijk niet tijdig gehaald en vragen zelfs fundamentele herziening van beleid. Dat geldt ook voor de doelen in de stedelijke leefomgeving voor geluid, geur en externe veiligheid. De milieudoelen voor 2020 en daarna worden met het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid vrijwel alle niet gehaald. Dat betekent dat het milieubeleid aanzienlijk moet worden geïntensiveerd of fundamenteel moet worden herzien om de langetermijndoelen te halen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).