Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Ramingen van de ruimtelijke investeringsbehoefte gedegen maar voor verbetering vatbaar

Nieuwsbericht | 30-09-2009

De raming van de ruimtelijke investeringsbehoefte zou niet alleen de grondexploitatietekorten moeten omvatten, zoals nu het geval is, maar juist de kosten en opbrengsten van alle verstedelijkingsdoelen. Daarbij is het goed de onzekerheden over woningbouwprogramma’s, economische scenario’s, demografische ontwikkelingen en kostenkengetallen in de raming te benoemen. Dit soort informatie maakt aannames over de toekomstige investeringsbehoefte nauwkeuriger.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).