Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Aandacht voor de stadsrandzone

Nieuwsbericht | 04-11-2009

Het ministerie van VROM organiseert op woensdag 11 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort het congres 'De stadsrandzone centraal'. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het PBL de resultaten van het rapport 'Verstedelijking in de stadsrandzone. Een verkenning van de ruimtelijke opgave', dat op die dag verschijnt. Hierin staat onder andere dat de verstedelijkingsdruk in de stadsrandzone hoog is, en dat wonen, werken en recreatie er concurreren om ruimte. Daar komt bij dat sommige functies, zoals recreatie en bedrijvigheid, tegengestelde eisen stellen aan de inrichting van de stadsrandzone.

In de afgelopen twee decennia zijn de grootste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreatie terechtgekomen in de stadsrandzone, het overgangsgebied tussen stad en platteland. De verstedelijkingsdruk is er hoog. Daar komt bij dat sommige functies, zoals recreatie en bedrijvigheid, tegengestelde eisen stellen aan de inrichting van de stadsrandzone.

Terwijl de ruimtelijke dynamiek in de stadsrandzone groot is, is het gebied in het ruimtelijk beleid onderbelicht. Voor beleid, planning en ontwerp ligt hier een opgave van formaat. Het congres heeft als doel om de opgaven in de stadsrandzone te verkennen en te zoeken naar oplossingen. Dit gebeurt niet alleen vanuit de theorie, maar vooral ook aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In de ochtend is er een plenair programma; ‘s middags zijn er werksessies. De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Het PBL-rapport is vanaf 11 november beschikbaar op deze website.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).