Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Kopenhagen: steun voor tweegradendoel maar te weinig emissiereducties

Nieuwsbericht | 21-12-2009

Het politieke draagvlak om de temperatuurstijging te beperken tot twee graden is verstevigd, maar er zijn - zoals verwacht - nog geen wettelijk bindende internationale afspraken gemaakt. China en India laten toe dat hun inspanningen om de broeikasgassen terug te dringen worden geanalyseerd, er zijn financiële toezeggingen gedaan (30 miljard in 2010-2012) en er is overeenstemming over het beheer van een fonds voor ontwikkelingslanden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en terug te dringen.

Dit zijn hoofdzaken van het ‘Kopenhagen akkoord’ dat in Kopenhagen is overeengekomen tussen de belangrijke spelers aangevoerd door de Verenigde Staten, China, India, EU, en Brazilië.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).