Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Wereldwijde emissies zullen rond 2020 moeten gaan dalen om 2°C-doel te halen

Nieuwsbericht | 07-12-2009

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celsius moet de groei van broeikasgasemissies wereldwijd rond 2020 zijn omgebogen in een daling.

Zelfs met zeer intensief klimaatbeleid kunnen de emissies niet sneller dalen dan een paar procent per jaar. Uitstel van de omslag (bijvoorbeeld tot 2030) leidt tot een kleinere kans op het halen van het tweegradendoel.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).