Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Onderzoek bevestigt juistheid meting natte stikstofdepositie

Nieuwsbericht | 22-06-2010

De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten vormen van stikstof in neerslag. Daarmee is de bijdrage van andere dan van ammoniak en stikstofoxiden afgeleide stoffen aan de totale stikstofdepositie in Nederland waarschijnlijk verwaarloosbaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).