Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Herkomst en ontwikkeling stikstofdepositie in Nederland

Nieuwsbericht | 16-11-2010

Het PBL heeft in samenwerking met het RIVM kaarten van de stikstofdepositie in Nederland gemaakt. Deze kaarten geven een beeld van de grootschalige stikstofdepositie, zowel voor 2009 als voor de toekomst (tot en met 2030). Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) gebruikt deze kaarten onder andere voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).