Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Blog Maarten Hajer op Natuurverkenning.nl

Nieuwsbericht | 04-04-2011

'In beleid kun je niet wandelen. Zo hoor je weinig mensen na een stevige boswandeling zeggen dat ze hebben genoten van de natuurdoeltypen, habitatnummers, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecosysteemdiensten. Gelukkig maar. Toch spelen die woorden een belangrijke rol bij beleidsmakers die bepalen hoe onze natuur er over pakweg twintig à dertig jaar uit zal zien.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bijvoorbeeld, is een netwerk van natuurgebieden die een belangrijke rol spelen bij het beschermen van bedreigde planten- en diersoorten. De laatste maanden is er in natuurland een nieuw woord bijgekomen: herijking. De term ‘herijking’ stamt uit de tijd dat gewichten en maten onbedoeld variaties kenden en dat het nodig was om de meetwerktuigen opnieuw te toetsen aan de gestelde eisen. Nu gaat het hier om de toekomst van het natuurbeleid.'

Foto van Maarten Hajer op een pad in de duinen, wijzend in de verte.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).