Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overschot meststoffen neemt wereldwijd toe

Nieuwsbericht | 05-06-2011

Naar verwachting neemt in de komende vijftig jaar wereldwijd het overschot aan meststoffen sterk toe, niet alleen in de geïndustrialiseerde landen en Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika. Dit komt vooral door een toename van de veeteelt. Hierdoor komen steeds grotere hoeveelheden voedingsstoffen (nutriënten) via de mest in de bodem en oppervlaktewater terecht. Teveel nutriënten zijn een belasting voor het milieu doordat ze de ecosystemen verstoren en de biodiversiteit aantasten.