Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

PBL over Ranking the Stars

Nieuwsbericht | 30-11-2011

Natuur en Milieu constateert in haar op 15 oktober 2011 uitgebrachte publicatie ‘Ranking the Stars’ dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen slecht scoort op het gebied van milieu, klimaat en natuur. In grote lijnen spoort deze conclusie met analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving. De relatief hoge bevolkingsdichtheid van Nederland is een belangrijke oorzaak.

Voor lokale milieuproblemen geldt dat de trends in Nederland vaak positief zijn. Zo is de vervuiling van lucht, water en bodem aanzienlijk afgenomen en is de milieukwaliteit in Nederland de afgelopen decennia verbeterd. Dit constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al jaren.

Maar tegelijkertijd concludeert het PBL dat de milieudruk in Nederland hoog is in vergelijking met andere Europese landen. Daarover uit Natuur en Milieu (N&M) haar zorg in ‘Ranking the Stars’. Een belangrijke oorzaak voor de relatief slechte positie van Nederland schetst N&M ook: Nederland is relatief dichtbevolkt met mensen, auto’s, vee en energie-intensieve industrie. Dit verklaart in hoge mate waarom Nederland in vergelijking met andere EU-landen slecht scoort op het gebied van bodem, water en lucht. Verder komt er nogal wat milieudruk vanuit het buitenland Nederland binnen via de lucht en het water, maar exporteren we zelf ook het nodige.

Geografische redenen beïnvloeden dus zeker de ranking van Nederland in internationale vergelijkingen op het gebied van milieukwaliteit. Wil Nederland beter scoren bij vergelijkingen waarbij milieukwaliteit een grote rol speelt, dan vergt dit vaak een grotere inspanning dan in minder dichtbevolkte landen. Het zal voor Nederland daarom lastig zijn om in de top te komen bij dergelijke vergelijkingen.