Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Elektrische auto meest gewaardeerd door mensen die weinig rijden

Nieuwsbericht | 11-04-2012

De gemiddelde Nederlandse automobilist staat nog erg terughoudend tegenover het kopen van een elektrische auto, waterstofauto, (plug-in) hybride of een auto die op biobrandstoffen rijdt. Het kabinetsdoel van 1 miljoen elektrische auto’s in 2025 kan daarom alleen worden gehaald door een combinatie van technologische verbeteringen en gerichte financiële prikkels. Dit is de voornaamste conclusie uit het rapport 'Rijden op elektriciteit, waterstof of biobrandstoffen, wat wil de automobilist?', dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 12 april 2012 publiceerde.

Het kabinet ziet elektrisch rijden terecht als een belangrijke oplossingsrichting voor het dichterbij brengen van de lange termijn klimaatdoelen. De autoconsument vindt dat vooral aan de elektrische auto op dit moment veel nadelen kleven: ook wanneer de prijs omlaag gaat en de prestaties sterk verbeteren, is de consument maar moeilijk over te halen een elektrische auto aan te schaffen. Dit kan een grote barrière vormen voor de overgang naar een vorm van mobiliteit waarbij veel minder CO2 wordt uitgestoten. Het verdient dan ook aanbeveling om in het beleid het accent niet alleen te leggen op het stimuleren van de elektrische auto, maar ook te blijven kijken naar andere opties, zoals rijden op waterstof en biobrandstoffen.

 grafiek waaruit blijkt dat de waardering van kopers van nieuwe auto's voor alternatief aangedreven personenauto's (AFV 's) toeneemt als de technische kenmerken verbeteren

Alternatief aangedreven auto's (AFV’s: alternative fuel vehicles), zoals elektrische auto’s, waterstofauto’s, auto’s die rijden op biobrandstoffen en (plug-in) hybrides, zijn minder populair onder de gemiddelde Nederlandse automobilist dan benzine-, diesel- en LPG-auto’s. Dit geldt voor zowel particuliere autokopers als zakelijke rijders. De negatieve waardering kan aanzienlijk verminderen als de (technische) beperkingen van AFV’s worden weggenomen. Het belangrijkst vindt men het vergroten van de actieradius, sneller kunnen tanken of opladen en het verkleinen van de omrijtijd om een tank- of oplaadlocatie te bereiken. Maar ook als de beperkingen van AFV's grotendeels worden weggenomen, waarderen automobilisten die gemiddeld nog steeds negatief. Dat heeft mogelijk te maken met de onbekendheid met de nieuwe autotechnieken en de daaruit volgende onzekerheid over prestaties en gebruiksgemak.

Er is een groep autogebruikers die veel positiever is over AFV’s dan de gemiddelde autogebruiker: mensen die relatief weinig kilometers per jaar rijden. Dit ‘kansrijke segment’ is met name positiever over de elektrische auto en waterstofauto. Mensen die veel kilometers maken op jaarbasis zijn juist beduidend negatiever over deze autosoorten. Wanneer de overheid snel het aandeel elektrische auto’s wil vergroten, verdient het daarom aanbeveling om mensen met een laag jaarkilometrage te stimuleren een elektrische auto te kopen. Een bijkomend voordeel is dat daardoor ook bij de gemiddelde automobilist de onbekendheid met de nieuwe autotechnieken en de daaruit volgende onzekerheid over prestaties en gebruiksgemak sneller afnemen. Een nadeel is dat de milieuwinst mogelijk groter is als juist ingezet wordt op automobilisten die veel kilometers afleggen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).