Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Enquête naar wetenschappelijke opinies over klimaatverandering

Nieuwsbericht | 22-03-2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Universiteit van Queensland, Australië, een onderzoek uit naar het scala van wetenschappelijke opinies over klimaatverandering. Het doel van deze studie is om inzicht te verkrijgen in hoe klimaatwetenschappers aankijken tegen het publieke debat dat gevoerd wordt over de natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering.

Hiervoor is een enquête ontwikkeld die internationaal wordt uitgezet onder wetenschappers die over de opwarming van de aarde hebben gepubliceerd. Ook worden mensen uitgenodigd die zich publiekelijk kritisch hebben uitgesproken over de klimaatwetenschap. De antwoorden blijven anoniem.

UPDATE op 25 sept 2012: Hieronder vindt u een link naar een document met de vragen van de survey, die in maart en april 2012 is uitgevoerd. Dit is gedaan naar aanleiding van een verzoek van enkele respondenten. De enquête is dus NIET meer actief!

De natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering (zoals de opwarming van de aarde en de oorzaken daarvan) zijn een veelbesproken onderwerp in het publieke debat. Daarom is de enquête gericht op deze aspecten, te meer omdat deze ook de basis vormen voor verdere discussies, bijvoorbeeld over effecten van klimaatverandering en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Ook wordt in de vragenlijst aandacht geschonken aan de rol van klimaatwetenschap in de samenleving.

De resultaten en analyse van deze enquête zullen op deze website worden gepubliceerd en als artikel worden ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift. Deze studie kan bijdragen aan een constructieve dialoog tussen mensen met verschillende meningen over de desbetreffende onderwerpen. Ook kan deze studie nuttig zijn bij het communiceren over klimaatverandering met het bredere publiek.

Zie ook:

De tijdens de enquête gestelde vragen (PDF, 403 KB) LET OP: Deze enquête is NIET actief. Het document bevat de vragen van de enquête die in maart en april 2012 is uitgevoerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).