Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Green Deals Jaarevenement

Nieuwsbericht | 26-09-2012

Met de Green Deals zetten bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden sinds het najaar van 2011 concrete stappen om duurzame economische groei te stimuleren. Zij doen dat voor de terreinen energie, grondstoffen en water, mobiliteit en behoud van biodiversiteit. De interesse voor de Green Deals is onverminderd groot, dat blijkt wel uit de nu al meer dan 130 Green Deals en de toenemende betrokkenheid van partijen in de samenleving. Daarom organiseert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in samenwerking met de ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken de Green Deal Board op 8 oktober 2012 het Green Deals Jaarevenement in De Grolsche Veste in Enschede. Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving is hier de eerste spreker.

Tijdens het Green Deals Jaarevenement staan de ervaringen die de spelers hebben opgedaan en de behaalde resultaten van de Green Deal aanpak centraal. Welke groene groei kansen zijn benut? Welke nieuwe business modellen zijn ontwikkeld? Welke netwerken zijn gevormd? En natuurlijk: wat kunnen we van de aanpak leren? Het Planbureau voor de Leefomgeving, de Green Deal Board, bedrijven en overheden geven hun visie.

Netwerkbijeenkomst

Na afloop van het evenement is er een Green Deal markt en een netwerkbijeenkomst. Deze kennismarkt biedt u de mogelijkheid om ter plekke te laten zien wat uw Green Deal inhoudt, bijvoorbeeld door middel van een demo.