Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Het PBL heeft een nieuwe Begeleidingscommissie

Nieuwsbericht | 17-06-2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een nieuwe ‘Begeleidingscommissie’. Zo heet het Begeleidingscollege voortaan. Op vrijdag 15 juni 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de leden formeel benoemd bij ministerieel besluit met plaatsing in de Staatscourant.

De Begeleidingscommissie heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Onderdeel van deze taak is het organiseren van periodieke visitaties.

De leden zijn:

  • Wim van de Donk, Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant (voorzitter).
  • Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe
  • Rudy Rabbinge, Emeritus Universiteitshoogleraar met als leeropdracht Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid.
  • Annemarie van der Rest, manager Health, Safety and Environmental Affairs bij Shell Nederland
  • Piet Rietveld, hoogleraar  Vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
  • Dirk Sijmons, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, partner bij H+N+S Landschapsarchitecten in Amersfoort
  • Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
  • Kees Vendrik, lid van het college van de Algemene Rekenkamer
  • Hans van der Vlist, vervulde vele bestuurlijke functies, waaronder recentelijk secretaris-generaal van het ministerie van VROM, en TMG Topconsultant (ABD).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).