Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2013

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Het PBL wenst u een licht & zinnig 2014!

  Nieuwsbericht | 18-12-2013

  2013 was opnieuw een productief jaar voor het PBL. Velen van u hebben met ons samengewerkt om ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving te verkennen, monitoren en analyseren. Daarbij brengt het PBL vaak ook verbeteropties in kaart, zoals in ... lees meer

 • Luchtkwaliteit verbeterd, niet overal onder de norm

  Nieuwsbericht | 17-12-2013

  De gemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn de afgelopen jaren gedaald en liggen in het grootste deel van Nederland onder de grenswaarden. Wel blijft in sommige locaties, voor beide stoffen, sprake van een beperkt aantal hardnekkige ... lees meer

 • De veerkracht van regionale arbeidsmarkten

  Nieuwsbericht | 16-12-2013

  Wat gebeurt er bij een economische schok, zoals een groot bedrijf dat de deuren moet sluiten of fors moet inkrimpen, of een hele sector die in zwaar weer verkeert? De veerkracht van regionale arbeidsmarkten in Nederland vertoont sterke onderlinge verschillen. ... lees meer

 • 25 jaar Zorgen voor Morgen

  Nieuwsbericht | 13-12-2013

  Het is precies 25 jaar geleden dat ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, op 13 december 1988. Dit RIVM-rapport was de eerste nationale toekomstverkenning waarin de verschillende milieuproblemen in samenhang werden beschreven. Het was ook het begin van ... lees meer

 • Risico op onvoldoende mestverwerkingscapaciteit in Nederland na 2015

  Nieuwsbericht | 12-12-2013

  Er is een risico dat er in Nederland vanaf 2015 onvoldoende capaciteit aanwezig is voor de hoeveelheid mest die dan verplicht moet worden verwerkt. De behoefte aan capaciteit voor mestverwerking neemt vooral toe door de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen. ... lees meer

 • Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

  Nieuwsbericht | 06-12-2013

  Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse' (MKBA). Met deze leidraad wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen. ... lees meer

 • Livestream webinar over de agglomeratiekracht van steden

  Nieuwsbericht | 05-12-2013

  Otto Raspe (PBL) en Menno Maas (TiasNimbas Business School) beantwoorden op donderdag 12 december via een livestream webinar vragen over de agglomeratiekracht van Nederlandse steden en hun investeringsagenda. Zij zullen daarbij ingaan op het belang ... lees meer

 • Internationalisation Monitor 2013

  Nieuwsbericht | 29-11-2013

  Op vrijdag 29 november 2013 heeft het CBS de Internationalisation Monitor gepubliceerd. De Monitor beschrijft trends in de internationalisering en sociaaleconomische consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. Naast de trends ... lees meer

 • Nederland Verbeeld wint Infographics Jaarprijs 2013

  Nieuwsbericht | 22-11-2013

  'Nederland Verbeeld' heeft de Infographics Jaarprijs 2013 gewonnen. Deze prijs is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van BNO (Beroepsorganisatie van Nederlandse Ontwerpers) en de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten). Tweede werd 'Het tafelzilver ... lees meer

 • Bijeenkomst Vergroenen en Verdienen

  Nieuwsbericht | 15-11-2013

  Onlangs verscheen het PBL-signalenrapport Vergroenen en Verdienen: op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie. Op 18 december aanstaande organiseert het PBL een middagbijeenkomst rond dit thema. 

  ... lees meer
 • Wat is het verband tussen klimaatverandering en tyfonen?

  Nieuwsbericht | 14-11-2013

  De Filipijnse gezant Yeb Sano deed op maandag 11 november een emotionele oproep tijdens de Klimaattop in Warschau. Volgens hem is er een direct verband tussen de tyfoon Hiayan en de klimaatveranderingen. Maar kun je dit verband ook echt leggen?

  lees meer
 • Duurzame handelsketens: veel voortgang geboekt, maar overheid is nu aan zet

  Nieuwsbericht | 12-11-2013

  De marktaandelen van geïmporteerde producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, zijn in Nederland in de afgelopen decennia substantieel gestegen. Maar er is geen eenduidig beeld van de bijdrage die dergelijke keurmerken daadwerkelijk ... lees meer

 • Telefoonnummers PBL-medewerkers gewijzigd

  Nieuwsbericht | 11-11-2013

  Al onze medewerkers zijn nu via een 06-nummer bereikbaar. De vaste telefoonnummers (030 en 070) vervallen op 31 oktober. U vindt de medewerkers met hun 06-nummers en andere informatie op de website. Ons algemene telefoonnummer blijft ongewijzigd: 070-3288700.

  ... lees meer
 • Piet Rietveld overleden

  Nieuwsbericht | 04-11-2013

  Met verslagenheid heeft het PBL kennisgenomen van het overlijden van prof.dr. Piet Rietveld, lid van het Begeleidingscollege PBL.

  Piet Rietveld was een excellente en erudiete wetenschapper, een integere en betrokken toezichthouder en een rustig ... lees meer

 • PBL: Focus op transities noodzakelijk voor vitale Zuidwestelijke Delta

  Nieuwsbericht | 31-10-2013

  Wil de Zuidwestelijke Delta een economisch én ecologisch duurzaam systeem worden, dan zal in de regio fors moeten worden ingezet op transities die de verschillende economische en ecologische doelen dienen. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) ... lees meer

 • Groei mondiale CO2-emissies in 2012 vertraagd

  Nieuwsbericht | 31-10-2013

  In 2012 bereikte de mondiale uitstoot van CO2 een record van 34,5 miljard ton. In dat jaar vertraagde de groei in uitstoot van CO2 echter tot 1,1% (of 1,4%, als geen rekening wordt gehouden met de extra dag van het schrikkeljaar), ... lees meer

 • Bijdrage ontwikkelingslanden aan klimaatverandering nadert 50%

  Nieuwsbericht | 31-10-2013

  Wanneer je de uitstoot van alle broeikasgassen tussen 1850 en 2010 meerekent is de relatieve bijdrage aan mondiale cumulatieve uitstoot door ontwikkelingslanden, als groep, nu 48%. De groep industrielanden is verantwoordelijk voor 52%. Berekeningen ... lees meer

 • Oratie Dorien Manting: 'Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse'

  Nieuwsbericht | 31-10-2013

  Prof. Dr. D. (Dorien) Manting spreekt op 1 november 2013 om 16.00 uur haar oratie ‘Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse’ uit. Met deze oratie aanvaardt ze formeel haar hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ... lees meer

 • Decentralisatie omgevingsbeleid kan leiden tot fragmentatie en duplicatie van kennis

  Nieuwsbericht | 10-10-2013

  De decentralisatie van het omgevingsbeleid heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s versnipperd raakt, of dat iedere decentrale overheid in de vergaring van kennis het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dit is inefficiënt en ondoelmatig. ... lees meer

 • PBL verkent samen met CPB internationale en nationale trends welvaart en leefomgeving

  Nieuwsbericht | 10-10-2013

  Economische groei, pensioengarantie, stijgende huizenprijzen en een stabiele bankensector vormen sinds het begin van de crisis in 2008 niet langer de pijlers onder de Nederlandse welvaart. Tegelijkertijd hebben politiek en bestuur steeds minder mogelijkheden ... lees meer

 • Groen innovatiebeleid nodig voor behoud internationale concurrentiepositie

  Nieuwsbericht | 07-10-2013

  Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen ... lees meer

 • Klimaatdoelen voor Europese lidstaten voor 2030

  Nieuwsbericht | 04-10-2013

  In de EU wordt gediscussieerd over een Europees klimaatdoel voor 2030. Indien de EU zijn broeikasgasemissies met 40% tussen 1990 en 2030 wil reduceren, dan vertaalt zich dat voor Nederland in een indicatief reductiedoel van 40% tot 43% tussen 2005 ... lees meer

 • Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Nieuwsbericht | 30-09-2013

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of meer inwoners telden. De vier grote steden - Amsterdam, ... lees meer

 • IPCC: klimaatverandering zet door

  Nieuwsbericht | 27-09-2013

  In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd 0,9 graden Celcius warmer geworden en de zeespiegel is sinds het begin van de 20e eeuw met 20 centimeter gestegen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is in zijn nieuwste rapport nog stelliger ... lees meer

 • Nationale strategie voor klimaatadaptatie vergt aanvullende kennis over risico's

  Nieuwsbericht | 25-09-2013

  Voor een brede nationale strategie om Nederland klimaatbestendiger te maken, is meer inzicht nodig in de risico’s van klimaatverandering voor de energievoorziening, transport en infrastructuur, ICT, gezondheid en de effecten op natuur. Ook mogelijke ... lees meer

 • Ontwikkeling stedelijk gebied in beeld

  Nieuwsbericht | 23-09-2013

  Afgelopen zomer schreven verslaggevers van het NRC een reeks artikelen over hoe in de twaalf Nederlandse provincies wordt omgegaan met vraagstukken rondom groei en krimp. Deze reeks werd op maandag 23 september 2013 afgesloten met een artikel over groei, krimp maar vooral ook de onzekerheid daarover, waar ook twee PBL-medewer ... lees meer

 • Nieuwe coalities duurzaam platteland stuiten op oude werkelijkheid

  Nieuwsbericht | 19-09-2013

  Steeds vaker ontstaan er op het platteland nieuwe initiatieven om de leefomgeving economisch, maatschappelijk en ecologisch duurzaam te houden of maken. Deze initiatieven, in soms onverwachte coalities, stuiten echter vaak op de werkelijkheid van ‘oude’ ... lees meer

 • Natuurbeleid vlot getrokken: de natuur profiteert

  Nieuwsbericht | 18-09-2013

  Dankzij het vandaag gesloten Natuurpact kan een groot aantal planten- en diersoorten duurzaam in stand worden gehouden en de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Het Natuurpact trekt het natuurbeleid weer vlot. Dit blijkt uit de QuickScan die het ... lees meer

 • Nederland voldoet aan de Kyoto-verplichting uitstoot broeikasgassen

  Nieuwsbericht | 09-09-2013

  Nederland komt zijn verplichting om in het kader van het Kyoto Protocol de uitstoot van broeikasgassen te reduceren na. De totale uitstoot van broeikasgassen kwam in de periode 2008-2012 volgens de nog voorlopige cijfers van het CBS uit op 999 miljoen ... lees meer

 • Energieakkoord: afspraken behoeven verdere uitwerking

  Nieuwsbericht | 06-09-2013

  Op verzoek van de SER hebben ECN en PBL een inschatting gemaakt van de effecten van de in het 'Energieakkoord voor duurzame groei' afgesproken maatregelen. Het akkoord is uniek in de vergaande betrokkenheid van stakeholders en kan een trendbreuk worden ... lees meer

 • Verhouding huishoudens 20-39 jarigen en huishoudens 85-plussers onder druk

  Nieuwsbericht | 28-08-2013

  In het paper en de bijbehorende presentatie die het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteerde op het ENHR (European Network for Housing Research) Congres 2013, lag de nadruk op de koppeling tussen het aantal huishoudens met 20-39 jarigen en ... lees meer

 • Houtkap voor bio-energie kan tot meer CO2-uitstoot leiden

  Nieuwsbericht | 13-08-2013

  Kappen van bomen voor bio-energie – als vervanging van fossiele brandstoffen - brengt het risico met zich mee dat de uitstoot van CO2 eerst vele jaren stijgt voordat deze daalt. Het kan wel 100 jaar duren voordat er sprake is van een vermindering. ... lees meer

 • Fusies corporaties leiden niet tot kostenbesparing

  Nieuwsbericht | 19-07-2013

  In de corporatiewereld komen veel fusies voor, vaak met als doel kostenbesparing. In de praktijk wordt deze kostenbesparing echter meestal niet gerealiseerd. Gefuseerde corporaties hebben gemiddeld genomen zelfs hogere bedrijfslasten dan niet-gefuseerde ... lees meer

 • ‘Oudere ouderen’ gaan vooral het platteland problemen opleveren

  Nieuwsbericht | 08-07-2013

  Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van ... lees meer

 • Voetafdruk Nederlandse voedselconsumptie kan een kwart dalen

  Nieuwsbericht | 29-06-2013

  De consument is de grootste voedselverspiller, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle voedselverspilling (naar schatting tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton per jaar). Met het tegengaan van voedselverspilling kunnen consumenten dus al een grote ... lees meer

 • Liever drang dan dwang

  Nieuwsbericht | 24-06-2013

  Frank Dietz, hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onthulde tijdens het jublieumcongres ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal op 17 juni 2013 en aantal opmerkelijke ... lees meer

 • Mobiliteit vergrijst sterker dan bevolking

  Nieuwsbericht | 21-06-2013

  Het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, groeit. Ouderen reizen minder dan de werkende bevolking. De ‘mobiliteitsvergrijzing’ remt dan ook de groei van de totale mobiliteit af en draagt bij aan een gelijkmatiger spreiding ... lees meer

 • 22 juni: De 24 uur van de natuur en de Natuurtop

  Nieuwsbericht | 21-06-2013

  Op 22 juni 2013 is de nationale ‘open dag’ van de natuur – de 24 uur van de natuur. Het ministerie van Economische Zaken roept iedereen op om juist deze dag extra van de Nederlandse natuur te genieten.

  ... lees meer
 • Het PBL gaat verder met ontwikkelingssamenwerking

  Nieuwsbericht | 19-06-2013

  Op 11 mei 2013 hebben de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een convenant afgesloten over een aantal additionele taken die het PBL in de periode 2013-2016 zal verrichten. Dit ... lees meer

 • Wissels omzetten: 21e eeuw vraagt om robuust milieubeleid

  Nieuwsbericht | 17-06-2013

  Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan. Nederland en Europa kunnen met ... lees meer

 • Perspresentatie PBL-signalenrapport 'Wissels omzetten'

  Nieuwsbericht | 12-06-2013

  U bent van harte uitgenodigd voor de perspresentatie van het PBL-signalenrapport 'Wissels omzetten - Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw' op maandag 17 juni 2013 om 10.45 uur in de Frits van der Poelzaal van perscentrum Nieuwspoort. ... lees meer

 • Otto Raspe spreker bij Beeldenstormlezing 2013

  Nieuwsbericht | 10-06-2013

  Otto Raspe, senior onderzoeker bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de 'key-note speaker' tijdens de zesde Beeldenstormlezing die AT Osborne Interim en Nyenrode Business Universiteit op op vrijdag 28 juni 2013 in het Koetshuis van AT O ... lees meer

 • Nieuwe Omgevingswet vergroot risico’s voor bescherming van milieu en natuur

  Nieuwsbericht | 27-05-2013

  De voorgestelde nieuwe Omgevingswet levert per saldo meer risico’s dan kansen op voor de milieu- en natuurbescherming. Dit komt door de manier waarop de extra ruimte voor ontwikkelingen in het wetsvoorstel wordt vormgegeven én door de beperkingen ... lees meer

 • Congres 'Arbeidsmarkt in tijden van vergrijzing en krimp'

  Nieuwsbericht | 27-05-2013

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op 20 juni 2013 in het Beatrixgebouw in Utrecht een congres over de arbeidsmarkt in tijden ... lees meer

 • 22 mei: dag van de biodiversiteit

  Nieuwsbericht | 22-05-2013

  De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Daarmee willen ze mensen bewust maken van het belang van biodiversiteit. In heel Nederland worden op die dag activiteiten georganiseerd. Biodiversiteit is de ... lees meer

 • Richt EU-beleid meer op energie-innovatie

  Nieuwsbericht | 15-05-2013

  80% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050, dat is de ambitie van de EU (Europese Unie). Om zo’n drastische vermindering te bereiken, moet de vernieuwing van ons energiesysteem voortvarender worden opgepakt. Alleen een emissiereductiedoelstelling ... lees meer

 • Uitnodiging conferentie 31 mei 2013 'Handreiking voor de Toekomst'

  Nieuwsbericht | 13-05-2013

  Wij nodigen u van harte uit de conferentie ‘Handreiking voor de toekomst’ bij te wonen! Tijdens deze conferentie presenteren we u de PBL-publicatie 'Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking' en hopen we van harte met u ... lees meer

 • Minimumprijs biedt beste kansen voor effectief CO2-emissiehandelssysteem

  Nieuwsbericht | 25-04-2013

  Het instellen van een minimumprijs voor emissierechten biedt de beste kansen om het Europese emissiehandelssysteem (ETS) te laten functioneren als een effectief instrument in de strijd tegen CO2-uitstoot. Een dergelijke ondergrens zorgt voor een robuuste ... lees meer

 • Waarom staan zoveel winkels en kantoren leeg?

  Nieuwsbericht | 18-04-2013

  Nederland behoort in Europa tot de landen met het hoogste aantal vierkante meters leegstaand kantoorvastgoed. Uit het vandaag verschenen rapport 'Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten' van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en ... lees meer

 • Winkelleegstand groter dan gedacht

  Nieuwsbericht | 18-04-2013

  Tot nu toe wordt er vaak vanuit gegaan dat nog geen 7 procent van de winkels leegstaat. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laten echter zien dat de leegstand inmiddels is opgelopen tot bijna 8 procent: bijna 300.000 vierkante ... lees meer

 • Transparantie bij kwaliteitsdiscussies

  Nieuwsbericht | 12-04-2013

  Discussie over de kwaliteit van een Alterra-onderzoek over het meten van grondwaterstanden, uitgevoerd in opdracht van het PBL, heeft ertoe geleid dat publicatie ervan ernstig vertraagd is. Onderwerp van de discussie was de onvoldoende onderbouwing ... lees meer

 • Demografische ontwikkelingen 2010-2040; ruimtelijke effecten en regionale diversiteit

  Nieuwsbericht | 12-04-2013

  Deze studie analyseert de belangrijkste sociaal-demografische ontwikkelingen alsmede de ruimtelijke gevolgen ervan en de opgaven die daar mogelijk uit voortvloeien. Daarbij wordt naast groeigebieden ook aandacht besteed aan de krimp- en anticipeergebieden. ... lees meer

 • Verzilvering van overwaarde onzeker

  Nieuwsbericht | 11-04-2013

  Steeds meer 65-plussers hebben een koopwoning. En steeds meer 65-plussers een hypotheekschuld. Van alle 65-plussers met een eigen woning had in 1986 24% een hypotheekschuld; in 1994 was dit 30%; in 2002 48% en in 2012 is dit percentage opgelopen tot ... lees meer

 • Krimp, vergrijzing en woningmarkt

  Nieuwsbericht | 11-04-2013

  Gemeenten die naar verwachting het sterkst zullen vergrijzen, zijn vooral te vinden in de perifere landelijke gebieden en in de gebieden die te maken hebben of te maken krijgen met demografische krimp, zoals Zeeuws Vlaanderen, Parkstad Limburg en de ... lees meer

 • PBL-Academielezing Claus Leggewie groot succes

  Nieuwsbericht | 10-04-2013

  De Duitse politicoloog, cultuurwetenschapper en lid van de Duitse Adviesraad voor Global Change Claus Leggewie sprak op 8 april 2013 een overvolle zaal van het Academiegebouw in Utrecht toe over de Energiewende in Duitsland. Zijn lezing werd met g ... lees meer

 • Woningprijzen: bepalende factoren en actoren in krimpgebieden

  Nieuwsbericht | 03-04-2013

  In opdracht van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtspaper geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van woningprijzen ... lees meer

 • Leden forum Ruimteconferentie 2013 bekend

  Nieuwsbericht | 28-03-2013

  Het forum van de Ruimteconferentie 2013 bestaat uit Johan Conijn, Mark Frequin, Dennis van Westerop en Ries van de Wouden. Maarten Hajer is voorzitter. Deze deelnemers vormen samen een spannende mix tussen beleid, wetenschap en private partijen.

  ... lees meer
 • Meer grip op verstedelijking met nieuwe analyse-instrumenten

  Nieuwsbericht | 06-03-2013

  Vitale steden zijn belangrijk voor de economie en de welvaart. Verstedelijkingsprojecten zijn belangrijk om die vitaliteit te bevorderen. Maar welke projecten zijn kansrijk en aan welke kun je beter niet beginnen? In Plannen voor de Stad gaan het CPB ... lees meer

 • Door vergrijzing over twintig jaar groot aanbod aan koopwoningen

  Nieuwsbericht | 01-03-2013

  Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt verder stagneert. Op de langere termijn (na 15-20 jaar) neemt het aanbod aan woningen sterk toe. Dit komt omdat ... lees meer

 • PBL-Academielezing: Claus Leggewie over 'Energiewende vanuit de samenleving'

  Nieuwsbericht | 28-02-2013

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft de Duitse politicoloog, cultuurwetenschapper en lid van de Duitse Adviesraad voor Global Change Claus Leggewie uitgenodigd om op 8 april 2013 een lezing te verzorgen over de Duitse Energiewende. Maarten ... lees meer

 • Ruimteconferentie 2013: systeemcrisis in woning- en vastgoedmarkt

  Nieuwsbericht | 28-02-2013

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) organiseert op dinsdag 21 mei 2013 de Ruimteconferentie 2013. Thema is de systeemcrisis in de woningmarkt en vastgoedmarkt. Bruce Katz (Brookings Institution Washington DC, USA) en Ewald Engelen (Universiteit ... lees meer

 • De internationale concurrentiekracht van Nederlandse regio’s in kaart gebracht

  Nieuwsbericht | 27-02-2013

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de internationale concurrentiekracht in kaart gebracht van de topsectoren in de Nederlandse provincies en van 10 buitenlandse regio’s die grenzen ... lees meer

 • De internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s: een overzicht van de ruimtelijk-economische strategieën voor krimpregio’s

  Nieuwsbericht | 27-02-2013

  Bedrijven kunnen belangrijke voordelen ontlenen aan de regio waarin ze zijn gevestigd. Om die reden werkt de Nederlandse overheid aan 'een excellent vestigingsklimaat' dat de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven ondersteunt. Met de informatie ... lees meer

 • Rapport Visitatiecommissie over kwaliteit PBL-werk

  Nieuwsbericht | 14-02-2013

  Een internationale wetenschappelijke visitatiecommissie heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) eind 2012 doorgelicht. In haar deze week verschenen rapport beoordeelt de commissie het PBL-werk als zeer goed. Dat heeft zowel betrekking op de ... lees meer

 • Duurzamer consumeren? Ja, als anderen dat ook doen en liever zonder dwang

  Nieuwsbericht | 08-02-2013

  Veel consumenten willen hun consumptie best verduurzamen, maar verbinden daaraan wel de voorwaarde dat andere consumenten dat ook doen. Zij zouden zich namelijk ‘gekke Henkie’ voelen als zij meer geld besteden aan duurzame producten, terwijl anderen ... lees meer

 • Hoe beschermen we ons land tegen het water?

  Nieuwsbericht | 28-01-2013

  Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Zuidwest-Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. Sindsdien is er veel gebeurd om ons land te beschermen tegen het water. Maar hoe veilig is het nu? Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bekeek welke ... lees meer

 • Kritiek FEHAC gebaseerd op verouderde cijfers

  Nieuwsbericht | 22-01-2013

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek verricht dat resulteerde in het rapport Milieueffecten van Oldtimers (juli 2012). Op deze studie heeft de FEHAC (Federatie Histo ... lees meer

 • Conferentie ‘Keuzes voor de landbouw en veehouderij: lokaal of mondiaal, intensief of ecologisch?’

  Nieuwsbericht | 16-01-2013

  Henk Westhoek, programmaleider Landbouw en Voedsel bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) spreekt tijdens de conferentie ‘Keuzes voor de landbouw en veehouderij: lokaal of mondiaal, intensief of ecologisch?’ over de verduurzaming van de ... lees meer

 • Symposium 'Pootafdrukken in het zand'

  Nieuwsbericht | 16-01-2013

  Henk Westhoek, programmaleider Landbouw en Voedsel bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) spreekt op zaterdag 2 februari 2013 tijdens het symposium ‘Pootafdrukken in het zand’ over de verduurzaming van de veehouderij in mondiaal, nationaal ... lees meer

 • Klimaatverandering: de feiten en het debat

  Nieuwsbericht | 14-01-2013

  Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue ... lees meer

 • Maarten Hajer op MVO evenement Samen Veranderen

  Nieuwsbericht | 10-01-2013

  Op 17 januari aanstaande spreekt de directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Maarten Hajer op het evenement ‘Samen Veranderen’, een evenement van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland in samenwerking met Sustainable ... lees meer

 • Symposium 'Duurzaam groeien en vernieuwen'

  Nieuwsbericht | 07-01-2013

  Wat leert de 'Monitor Duurzaam Nederland' en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Duurzaam groeien en vernieuwen, daarover gaat dit symposium op dinsdag 5 februari 2013, georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal ... lees meer