Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Kritiek FEHAC gebaseerd op verouderde cijfers

Nieuwsbericht | 22-01-2013

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek verricht dat resulteerde in het rapport Milieueffecten van Oldtimers (juli 2012). Op deze studie heeft de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) op 16 januari jongstleden publiekelijk kritiek geuit. Het PBL verwerpt deze kritiek.

Een puntsgewijze analyse op de kritiekpunten van de FEHAC laat zien dat de conclusies van de PBL-studie nog stevig overeind staan. De FEHAC baseert zich op achterhaalde cijfers. De afgelopen jaren is het aantal oldtimers fors toegenomen, en ook het gebruik en de emissies van de oldtimers. Zie hiervoor punt 1 van de PBL-reactie op de FEHAC-kritiek d.d. 22 januari 2013.

Zie ook

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).