Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Oratie Dorien Manting: 'Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse'

Nieuwsbericht | 31-10-2013

Prof. Dr. D. (Dorien) Manting spreekt op 1 november 2013 om 16.00 uur haar oratie ‘Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse’ uit. Met deze oratie aanvaardt ze formeel haar hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel is ingesteld door het PBL.

In haar oratie stelt prof. dr. Dorien Manting dat veranderingen in de demografische levenslopen van mensen een belangrijke verklaring vormen voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. De verlenging van de periode tussen het moment waarop jongeren het huis uit gaan en het vormen van een eigen gezin is daarvan een mooi voorbeeld. Deze periode duurt steeds langer in vergelijking met vroeger. Dit heeft gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals de groei van steden, aldus Manting. Vroeger trokken jongeren vaak voor hun 25ste de stad uit om gezinnen te gaan vormen; tegenwoordig vindt gezinsvorming steeds vaker plaats ruim na het 30ste levensjaar en blijven jongeren dan ook langer in de stad wonen. Het ruimtelijk gedrag van jongeren in deze periode van hun leven – denk daarbij aan wonen, verkeersmobiliteit, verhuizen, vrijetijdbesteding – verandert onder invloed van de demografische veranderingen in de levensloop.

Op 1 november 2012 is Dorien Manting benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdynamiek en Ruimtelijke Ontwikkelingen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de UvA. Deze leerstoel is ingesteld door het PBL, waaraan zij sinds de oprichting ervan in 2008 verbonden is. Hier geeft zij leiding aan de sector Verstedelijking en Mobiliteit. Zij is er eindverantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van demografie, krimp, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt en verstedelijking.Dorien Manting studeerde Planologie en Demografie aan de UVA. Zij is in 1994 gepromoveerd op demografisch onderzoek naar vorming en ontbinding van relaties aan de UvA en heeft gepubliceerd over bevolkingsprognoses, verhuismobiliteit, dynamiek in huishoudens en over sociaaleconomische gevolgen van demografische gebeurtenissen zoals echtscheiding.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).