Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2014

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Aanmelden KNOOP! PUNT? 9 februari

  Nieuwsbericht | 23-12-2014

  Het PBL organiseert op maandag 9 februari 2015 samen samen met VerDuS, Rooilijn en Pakhuis de Zwijger het verdiepend en verknopend event 'KNOOP! PUNT? Realisatie van Transit Oriented Development in Nederlandse regio's'. Het is vanaf nu mogelijk u aa ... lees meer

 • Overheden en bedrijven kunnen van elkaar leren bij duurzaamheidsrapportages

  Nieuwsbericht | 22-12-2014

  In de afgelopen 20 jaar is het voor veel grote bedrijven gebruikelijk geworden om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen, deels omdat ze daartoe verplicht zijn. Deze informatie wordt in toenemende mate gebruikt door ‘rating agencies’  in ... lees meer

 • Dwingender beleid nodig voor energiebesparing in bestaande gebouwen

  Nieuwsbericht | 19-12-2014

  De afgelopen jaren is veel voortgang geboekt bij het energiezuiniger maken van woningen, kantoren en andere gebouwen. Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen ... lees meer

 • Het PBL en de PBL'ers wensen u prettige feestdagen!

  Nieuwsbericht | 17-12-2014

  Ook in de Kerst- en Nieuwjaarstijd verplaatsen veel Nederlanders zich. Het patroon is echter wat anders dan door het jaar heen: we doen relatief meer boodschappen ('winkelen'), gaan meer op bezoek bij familie en vrienden ('overige verplaatsingen'), ... lees meer

 • Uitnodiging Symposium Groene Groei – 5 februari 2015

  Nieuwsbericht | 17-12-2014

  Op 5 februari 2015 organiseren de auteurs van de Monitor Duurzaam Nederland – het CBS, CPB, PBL, en SCP -  een symposium rond het thema Groene Groei. Tijdens deze middag wordt de Monitor toegelicht en gaan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, ... lees meer

 • Voorstellen voor klimaatbeleid stap vooruit, maar nog niet genoeg voor 2°C

  Nieuwsbericht | 16-12-2014

  De voorstellen voor klimaatbeleid die recentelijk zijn geformuleerd door China, Europa en de VS vormen een belangrijke stap voorwaarts in internationaal klimaatbeleid. Een ambitieuzer akkoord is nodig om daadwerkelijk klimaatverandering te beperken ... lees meer

 • Mondiale CO2-uitstoot bereikt nieuw record, maar groei gaat langzamer

  Nieuwsbericht | 16-12-2014

  In 2013 bereikte de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en cementproductie een nieuw record. Dit werd vooral veroorzaakt door de voortdurende groei van het energiebruik in de opkomende economieën ... lees meer

 • Investeren in natuur door bedrijven en burgers niet vanzelfsprekend

  Nieuwsbericht | 12-12-2014

  Het kabinet legt in het natuurbeleid meer en meer de nadruk op de baten van natuur en verwacht daarmee burgers en bedrijven te bewegen in natuur te investeren. Dat blijkt echter allerminst vanzelfsprekend. Om dit beleid tot een succes te maken zal ... lees meer

 • Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

  Nieuwsbericht | 25-11-2014

  De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties ... lees meer

 • Bosatlas van het Voedsel

  Nieuwsbericht | 20-11-2014

  Vandaag is de Bosatlas van het Voedsel verschenen. Het PBL heeft – als een van bijna veertig overheidsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven – veel kennis en informatie over de Nederlandse voedselvoorziening aangeleverd. Over voedsel heeft ... lees meer

 • Hoogopgeleide migrant houdt van de stad

  Nieuwsbericht | 15-11-2014

  In ons land werken ongeveer 100.000 ‘buitenlandse kenniswerkers’. Deze hoogopgeleide migranten werken overwegend voor internationaal georiënteerde bedrijven en hebben een sterke voorkeur voor wonen in de stad. Vooral Amsterdam is favoriet. Een ... lees meer

 • Natuurlijk Kapitaal Nederland verbindt natuur en economie

  Nieuwsbericht | 11-11-2014

  Natuur vormt de basis voor een gezonde leefomgeving en veel economische activiteiten. Het nut van de duinen voor waterveiligheid kent iedereen. Maar veel van wat de natuur ons biedt is onzichtbaar. Zo leggen bossen en laagvenen CO2 vast en zorgt het ... lees meer

 • Maarten Hajer geeft de Vastgoedlezing 2014

  Nieuwsbericht | 11-11-2014

  De Vastgoedlezing van de Amsterdam School of Real Estate wordt dit jaar gegeven door prof. dr. M. Hajer, directeur van het PBL. Hajer zal spreken over stedelijke transformatie in relatie tot energietransitie. De Vastgoedlezing vindt dit jaar plaats ... lees meer

 • Nieuwe website maakt concurrentiepositie van Europese regio’s inzichtelijk

  Nieuwsbericht | 05-11-2014

  Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog-technologische industrie in Noord-Brabant? Met welke regio’s concurreert de financiële en zakelijke dienstverlening in Noord-Holland? Wat zijn de sterke punten van de economie in grote agglomeraties ... lees meer

 • IPCC: uitstel maakt kosten klimaatbeleid hoger

  Nieuwsbericht | 02-11-2014

  Het is mogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, maar daarvoor moet haast worden gemaakt. De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd al zichtbaar en zullen in de toekomst alleen maar groter worden. Hoe langer wordt ... lees meer

 • Promotie Arthur Beusen: ‘Transport van nutriënten van land naar zee'

  Nieuwsbericht | 28-10-2014

  Op 19 september promoveerde PBL-onderzoeker Arthur Beusen aan de Universiteit Utrecht. Voor het  proefschrift getiteld ‘Transport of nutrients from land to sea: Global modeling approaches and uncertainty analyses’ ontwikkelde hij vier wiskundige ... lees meer

 • PBL-rapport over grensverschillen inspiratie voor fototentoonstelling Rijksmuseum

  Nieuwsbericht | 27-10-2014

  De nieuwe Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam opende op 1 november 2014, onder andere met de tentoonstelling Document Nederland. Fotograaf Hans van der Meer legde de opvallende verschillen in woonwijken vast in het grensgebied van Nederland ... lees meer

 • Financiële positie van huishoudens op de woningmarkt verslechterd

  Nieuwsbericht | 24-10-2014

  De afgelopen tien jaar is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaar-bewoners zagen hun woning in waarde dalen en steeds meer huurders lopen het risico de huur niet meer te kunnen betalen. Dit komt vooral ... lees meer

 • Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten

  Nieuwsbericht | 21-10-2014

  In de voorgenomen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachten gunstige effecten van de PAS-maatregelen. De hierdoor ontstane ruimte geven zij vrij voor extra vergunningverlening, bijvoorbeeld ten behoeve ... lees meer

 • Ammoniakmaatregelen door boeren effectief

  Nieuwsbericht | 21-10-2014

  Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn maatregelen getroffen om de uitstoot van ammoniak via de agrarische sector terug te dringen. Te veel ammoniak in de lucht is schadelijk voor de natuur. Sinds deze maatregelen zijn getroffen, zijn de ... lees meer

 • PBL-Academie Lecture Mariana Mazzucato uitgesteld tot 27 maart 2015

  Nieuwsbericht | 20-10-2014

  De PBL-Academie lecture van professor Mariana Mazzucato is uitgesteld tot vrijdag 27 maart 2015. Ook de locatie is veranderd: de lezing zal nu plaatsvinden in de Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag. Professor Mazzucato moest helaas afzeggen ... lees meer

 • PBL-miniconferentie: Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

  Nieuwsbericht | 13-10-2014

  Het PBL organiseert op dinsdag 18 november 2014 een miniconferentie over buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Dit zijn hoogopgeleide arbeidskrachten die ervoor kiezen om (tijdelijk) in ons land te komen werken. Op de conferentie zal PBL-onderzoeker ... lees meer

 • Nu bijsturen in beleid, straks beter functionerende steden en verbindingen

  Nieuwsbericht | 13-10-2014

  Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur lopen uit de pas: nieuwe woningen en werkplekken komen vooral terecht op typische autolocaties, terwijl stedelijke plekken met veel keus in bestemmingen en vervoerswijzen amper ... lees meer

 • Maarten Hajer opnieuw in top 10 van de Duurzame 100

  Nieuwsbericht | 09-10-2014

  Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), staat dit jaar voor de tweede keer in de top 10 van de Duurzame 100 van Dagblad Trouw. Vorig jaar stond hij op de achtste plaats; dit jaar eindigde hij op de 3e plaats.

  ... lees meer
 • Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

  Nieuwsbericht | 07-10-2014

  De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

  ... lees meer
 • Omslag nodig in landbouw, bosbouw, visserij en waterbeheer om biodiversiteitsverlies te stoppen

  Nieuwsbericht | 06-10-2014

  Hoewel internationale inspanningen om het verlies van biodiversiteit te stoppen op enkele terreinen resultaat boeken, leiden deze tot op heden niet tot verbetering in de toestand van de natuur wereldwijd. Landbouw, bosbouw, visserij en waterbeheer ... lees meer

 • Promotie Martijn Eskinasi: ‘Towards Housing System Dynamics’

  Nieuwsbericht | 11-09-2014

  PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi promoveerde op 28 augustus 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn proefschrift, getiteld ‘Towards housing system dynamics’, heeft hij onderzocht hoe de nog weinig gebruikte methodiek ‘system dynamics’ ... lees meer

 • Regionale bevolkingstrends in beeld - Demografische ontwikkelingen in 24 infographics

  Nieuwsbericht | 09-09-2014

  In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? En wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? In een nieuw boekje met 24 infographics laat het PBL zien hoe de ... lees meer

 • Nu beleid nodig om straks schone energie te hebben

  Nieuwsbericht | 09-09-2014

  De overgang in Nederland van vervuilende, fossiele energie naar schone energie gaat niet snel genoeg. Het PBL concludeert in de vandaag verschenen ‘Balans van de Leefomgeving’ dat het huidige beleid te aarzelend is en het verandertempo ontoereikend. ... lees meer

 • PBL: Voorzichtig met bouwen

  Nieuwsbericht | 09-09-2014

  Er lijkt sprake van een licht herstel op de Nederlandse woningmarkt. Het PBL waarschuwt in een vandaag verschenen rapport echter voor een te groot optimisme. In sommige, vooral stedelijke regio’s trekt de markt misschien aan, maar nieuwbouw is in ... lees meer

 • Schone, gezonde en veilige leefomgeving vraagt nú om krachtig beleid

  Nieuwsbericht | 09-09-2014

  Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat concludeert het PBL in de ‘Balans van de Leefomgeving ... lees meer

 • Leven met water in explosief groeiende steden

  Nieuwsbericht | 04-09-2014

  In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden. Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en bescherming ... lees meer

 • Steeds minder scholen in de buurt

  Nieuwsbericht | 02-09-2014

  De school is weer begonnen. Maar is hij straks nog wel in je eigen dorp of wijk? In de afgelopen tien jaar daalde vooral op het platteland en in regio’s aan de rand van Nederland het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar. Steeds meer dorpsscholen overwegen ... lees meer

 • PBL-directeur Maarten Hajer hoofdcurator IABR-2016-

  Nieuwsbericht | 02-09-2014

  Vandaag heeft de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) prof.dr. Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van de IABR-2016-. Maarten Hajer zal deze functie vervullen naast zijn werk als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

  ... lees meer
 • Sterke groei van zonne-energie mogelijk zonder overbelasting van het net

  Nieuwsbericht | 26-08-2014

  Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Voor 2020 wordt 4 GW verwacht, terwijl de huidige distributienetten tot 16 GW zonnestroom kunnen verwerken. Na dit kantelpunt zijn maatregelen nodig om overbelasting van ... lees meer

 • De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Nieuwsbericht | 20-08-2014

  Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee is ‘Europa’ van groot belang voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. ... lees meer

 • Enquête bevestigt wetenschappelijke consensus over door de mens veroorzaakte opwarming

  Nieuwsbericht | 11-08-2014

  Een in 2012 gehouden enquête onder klimaatwetenschappers toont aan dat er brede overeenstemming bestaat over de overheersende invloed van antropogene broeikasgassen op de huidige opwarming van de aarde. Deze mate van overeenstemming is het sterkst ... lees meer

 • De waarde van een bouwstijl

  Nieuwsbericht | 07-08-2014

  In de afgelopen jaren worden steeds meer huizen gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl, ook wel retroarchitectuur genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen die zijn geïnspireerd op de architectuur uit de jaren dertig van de vorige ... lees meer

 • Nederlandse voedselproducten populair

  Nieuwsbericht | 07-08-2014

  Ongeveer vier op de tien Nederlanders zegt bewust voedsel te kopen dat in Nederland is geproduceerd. Dit is één van de conclusies uit het PBL-onderzoek ‘Nederlanders en duurzaam voedsel’, een in 2013 gehouden enquête onder meer dan 1100 Nederlanders ... lees meer

 • Samenwerkingsovereenkomst RUG-PBL ondertekend

  Nieuwsbericht | 24-07-2014

  De Rijksuniversiteit Groningen en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) willen intensiever samenwerken aan vernieuwend onderzoek. Tijdens een workshop op 23 juni j.l. in de Curatorenkamer van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen ... lees meer

 • Huurders vaker in de knel

  Nieuwsbericht | 24-07-2014

  Door de economische crisis lopen steeds meer bewoners het risico dat ze hun huur of hypotheeklasten niet kunnen betalen. Het aantal huishoudens met een zogeheten ‘betaalrisico’ is in tien jaar tijd verdubbeld, van 214.000 in 2002 naar circa 510.000 ... lees meer

 • Indicatoren voor luchtkwaliteit geactualiseerd

  Nieuwsbericht | 15-07-2014

  Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) staan nieuwe cijfers voor de relatie tussen de emissies van luchtverontreinigende stoffen en de luchtkwaliteit, waaronder ook  ammoniak. 

  ... lees meer
 • Nieuwe iconen Deltaprogramma nodig

  Nieuwsbericht | 07-07-2014

  In een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) van 7 juni 2014 pleit PBL-directeur Maarten Hajer voor verbreding van de inzet van het Deltaprogramma in de komende uitvoeringsfase. Een toekomstgerichte delta is meer dan enkel een waterveilige ... lees meer

 • IMAGE 3.0 uitgebracht

  Nieuwsbericht | 07-07-2014

  Het PBL heeft een nieuwe versie van het internationaal toonaangevende integrated assessment model IMAGE uitgebracht – IMAGE 3.0. IMAGE, een internationaal toonaangevend integrated assessment model, is verbeterd om het model verder te versterken in ... lees meer

 • De Nacht van de Leefomgeving

  Nieuwsbericht | 03-07-2014

  Het PBL organiseert op woensdag 10 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de 'Nacht van de Leefomgeving’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid; daarnaast geven onder meer ... lees meer

 • Relatief grootste milieuwinst bij belasting op restafval of afvalverbranding

  Nieuwsbericht | 02-07-2014

  Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval zijn de vormen van afvalbelasting die de meeste milieuwinst opleveren. Beide opties kunnen ook worden gecombineerd met een stortbelasting. Dat leidt ... lees meer

 • Zet energiebelastingen in voor klimaat én verbetering luchtkwaliteit

  Nieuwsbericht | 27-06-2014

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook ter verbetering van de luchtkwaliteit. Dit concludeert het ... lees meer

 • Leegstand winkels en kantoren neemt verder toe

  Nieuwsbericht | 23-06-2014

  De leegstand van winkels en kantoren is in 2013 opnieuw toegenomen. In beide gevallen bedraagt de toename een procentpunt. Van het vloeroppervlak kantoren staat (begin 2014) 17% leeg, tegen 16% het jaar ervoor. Bij de detailhandel is inmiddels 9% van ... lees meer

 • Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

  Nieuwsbericht | 17-06-2014

  De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet ... lees meer

 • Energiezuinig wonen loont vooral bij ouderen, maar blijkt in de praktijk lastig

  Nieuwsbericht | 11-06-2014

  De doelen van de overheid om veel energie te besparen in woningen én energie betaalbaar te houden versterken elkaar niet altijd: bij huishoudens met hoge inkomens valt de meeste energie te besparen, terwijl de betaalbaarheid van energie juist bij ... lees meer

 • Veel kansen om aantallen slachtoffers bij overstromingen terug te dringen

  Nieuwsbericht | 26-05-2014

  Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks benut. Het PBL laat in zijn studie ‘Kleine kansen ... lees meer

 • Stadsranden als strijdtoneel

  Nieuwsbericht | 22-05-2014

  David Hamers schreef namens het PBL een hoofdstuk voor de 'Atlas van de verstedelijking in Nederland'. Daarin komen onder meer de veranderende aanblik van de stadsrandzone, de strijd achter de schermen en het ontstaan van de hedendaagse stedelijke ... lees meer

 • De Nederlandse ruimtelijke ordening europeaniseert

  Nieuwsbericht | 19-05-2014

  Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee heeft ‘Europa’ grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland. ... lees meer

 • Hoe krijgt de Smart City in Nederland vorm? Symposium 5 juni

  Nieuwsbericht | 19-05-2014

  Op 5 juni 2014 vindt tussen 15:00-17:00 uur in het Auditorium van de Kunsthal Rotterdam het PBL/IenM -symposium ‘De Infrastructuur van de Smart City’ plaats. Centraal staan de volgende vragen: Hoe krijgt de Smart City in Nederland vorm? Wat betekent ... lees meer

 • PBL-Academielezing Daniel Sarewitz

  Nieuwsbericht | 16-05-2014

  Hoe gaan beleidsmakers en politici om met expertadviezen over onzekere maatschappelijke problemen? Welke rol moeten maatschappelijke waarden spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek? Over deze twee vragen organiseert het PBL dit voorjaar ... lees meer

 • Climate Dialogue heropend met discussie over klimaatgevoeligheid

  Nieuwsbericht | 13-05-2014

  Na een stilteperiode van negen maanden is het klimaatdiscussieplatform Climate Dialogue heropend, een internationale blog waarop onderzoekers op uitnodiging over controversiële klimaatonderwerpen met elkaar in discussie gaan. In deze eerste discussie ... lees meer

 • Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

  Nieuwsbericht | 09-05-2014

  In deze publicatie geven PBL en Wageningen UR inzicht in het proces van evalueren en verkennen van natuurbeleid. Het rapport is vandaag aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en de provincies. Het PBL zal voor hen driejaarlijks het ... lees meer

 • Stimuleren zuinige auto’s: effectief maar duur voor de overheid

  Nieuwsbericht | 23-04-2014

  Sinds 2006 stimuleert de overheid de verkoop van zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot door belastingkortingen. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat de korting op de aanschafbelasting erg effectief is. De particuliere automobilist koopt vaker ... lees meer

 • Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op

  Nieuwsbericht | 17-04-2014

  Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40% van de landbouwgerelateerde emissies. Deze landbouwemissies maken circa 9% uit van de totale uitstoot van broeikasgassen ... lees meer

 • IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

  Nieuwsbericht | 13-04-2014

  Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening ... lees meer

 • Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  Nieuwsbericht | 08-04-2014

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy brief gaat in op vijf stellingen.

  ... lees meer
 • IPCC: aanpassing klimaatverandering enorme uitdaging

  Nieuwsbericht | 30-03-2014

  Landen staan voor een steeds grotere uitdaging – bestuurlijk en technisch – om zich aan klimaatverandering aan te passen. De effecten van klimaatverandering worden steeds groter. Als de wereldtemperatuur nog één graad Celsius hoger wordt, krijgen ... lees meer

 • Trends in de regionale economie

  Nieuwsbericht | 27-03-2014

  'Urbanization will be one of this century’s biggest drivers of global economic growth.’ Deze quote van Mckinsey’s Global Institute is illustratief voor de trend dat steden meer en meer in trek zijn als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. ... lees meer

 • Uitnodiging PBL-Academielezingen over wetenschap en beleid

  Nieuwsbericht | 27-03-2014

  Hoe gaan beleidsmakers en politici om met expertadviezen over onzekere maatschappelijke problemen? Welke rol moeten maatschappelijke waarden spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek? Over deze twee vragen organiseert het Planbureau voor ... lees meer

 • Milieuwinst verhoging autobelastingen verwaarloosbaar

  Nieuwsbericht | 27-03-2014

  De milieuwinst van de verhoging van de autobelastingen uit de Begrotingsafspraken 2014 is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gedaan ... lees meer

 • S=RO LIVE: De grijze Stad

  Nieuwsbericht | 25-03-2014

  Het laatste themanummer van S+RO heeft als thema ‘Grijze Stad’. Op 26 maart 2014 vindt in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam S+RO Live plaats. In deze bijeenkomst gaat hoofdredacteur Jaap Modder in gesprek met  PBL-er Frank van Dam over de gevolgen ... lees meer

 • Nieuw VN klimaatrapport over gevolgen klimaatverandering

  Nieuwsbericht | 21-03-2014

  Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) brengt op 31 maart 2014 het tweede deel uit van een reeks nieuwe onderzoeksrapporten over klimaatverandering. Dit deel gaat in op de waargenomen gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen zijn ... lees meer

 • Overheden kunnen handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten

  Nieuwsbericht | 20-03-2014

  De Rijksoverheid en gemeenten kunnen het handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten: de Rijksoverheid door meer zekerheid te bieden over de fiscale stimulering van zonnecentrales en deze zo nodig te verruimen, de gemeenten door in het ... lees meer

 • PBL organiseert twee symposia op IABR

  Nieuwsbericht | 14-03-2014

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) organiseert tijdens de International Architectuur Biënnale Rotterdam twee symposia in de Kunsthal in Rotterdam. Op 5 juni: ‘De infrastructuur van de smart city’ en op 19 juni ‘Global challenges, urban f ... lees meer

 • Promotie-onderzoek: Opkomst schone auto’s vraagt om nieuw beleid

  Nieuwsbericht | 13-03-2014

  Alexander van der Vooren van het PBL is op 7 maart jl bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd met zijn proefschrift ‘Accelerating technological change. Towards a more sustainable transport system’. Een te breed scala aan duurzame vervoersmiddelen ... lees meer

 • PBL lanceert ‘interactive’ Biomassa: wensen en grenzen

  Nieuwsbericht | 03-03-2014

  Aan de vooravond van de World BioMarkets conferentie in RAI Amsterdam, lanceert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) ‘Biomassa: wensen en grenzen’, een ‘interactive’ over de problematiek rond biomassa, bio-energie en de 'biobased economy'. ... lees meer

 • Werkprogramma 2014 vastgesteld

  Nieuwsbericht | 18-02-2014

  In dit Werkprogramma beschrijft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de werkzaamheden en producten die in 2014 op de rol staan. Met het voorgenomen onderzoek wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid ... lees meer

 • Isolatie van 300.000 woningen per jaar leidt tot halvering CO2-uitstoot huishoudens in 2050

  Nieuwsbericht | 13-02-2014

  Wanneer er de komende twee decennia jaarlijks 300.000 woningen gerenoveerd worden met energiebesparende maatregelen zal de CO2 die huishoudens aan warmte uitstoten in 2050 met de helft verminderen. Deze besparing is al mogelijk met de huidige ... lees meer

 • PBL partner van IABR 2014

  Nieuwsbericht | 07-02-2014

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is één van de ruim 40 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstituten en culturele instellingen die inhoudelijk bijdragen aan IABR–2014–URBAN BY NATURE.

  ... lees meer
 • Het EU Klimaat- en energiebeleidspakket voor 2030: is het genoeg?

  Nieuwsbericht | 22-01-2014

  Op woensdag 22 januari heeft de Europese Commissie een nieuw klimaatdoel voor 2030 bekend gemaakt: reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 40% ten opzichte van 1990. Dit doel moet binnenlands gerealiseerd worden, dus exclusief mogelijke reducties ... lees meer