Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

Nieuwsbericht | 16-06-2014

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van? In het vandaag te verschijnen boek 'Smart about Cities - visualising the challenge for 21st century urbanism' houden Maarten Hajer en Ton Dassen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een pleidooi voor een bredere benadering, ‘slimme stedenbouw’, en bieden daarmee een tegenwicht tegen het kritiekloos omarmen van de smart city.

De wereld staat voor een ongekende verstedelijkingsopgave. Een slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In vijftig infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Het boek 'Smart about Cities’ roept op tot een ‘globally networked urbanism’ (een ‘mondiale-netwerkstedenbouw’), waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen en steden nadrukkelijker van elkaar kunnen leren.

Maarten Hajer, directeur van het PBL, presenteert de eerste exemplaren van ‘Smart about Cities’ vandaag tijdens het PBL-symposium ‘Global Challenges, Urban Futures’. Dit symposium vindt plaats in het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)- 2014. De eerste exemplaren worden overhandigd aan Ferdi Licher (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Henk Snoeken (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en aan de sprekers op het symposium: Mark Swilling (Stellenbosch University, UNEP International Resource Panel), Philipp Rode (London School of Economics), Joyeeta Gupta (University of Amsterdam) and John Urry (Lancaster University).

Het boek verschijnt binnenkort ook in het Nederlands onder de titel ‘Slimme steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld’.

Met een IABR entreeticket van 11 euro heeft u toegang tot twee musea (de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum). De PBL-infographics worden tentoongesteld in Hal 2 van de Kunsthal.

Contact

Voor meer informatie over het symposium of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Marjolijn Mercx, 06 1172 3301, iabr@pbl.nl.