Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Stadsranden als strijdtoneel

Nieuwsbericht | 21-05-2014

David Hamers schreef namens het PBL een hoofdstuk voor de 'Atlas van de verstedelijking in Nederland'. Daarin komen onder meer de veranderende aanblik van de stadsrandzone, de strijd achter de schermen en het ontstaan van de hedendaagse stedelijke regio aan bod.

Uit het hoofdstuk 'Stadsranden als strijdtoneel' blijkt onder andere dat de stadsmuren van weleer helemaal niet zo’n scherpe grens vormden tussen stad en land als wel wordt gedacht. Het is dus een misverstand dat de stadsrandzone pas de afgelopen vijftig jaar een diffuus half-stedelijk, half-landelijk overgangsgebied is geworden. Ook grondspeculatie blijkt van alle tijden: al lang voor de Vinexwijken werd er veel geld verdiend met het innemen van strategische grondposities. Wel nieuw is de schaal waarop het stedelijke het landelijke binnendringt. Met zijn grootschalige infrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en kantoorparken is de stad vandaag de dag een stedelijke regio geworden.

De Atlas van de verstedelijking in Nederland

De 'Atlas van de verstedelijking in Nederland: 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling' (redactie Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse; uitgeverij THOTH) brengt in kaart hoe in ons land in de loop van tien eeuwen een dicht patroon van kleine, grote, oude en nieuwe steden is ontstaan.

Deze monumentale atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland voor het eerst samenhangend in beeld. Aan de hand van foto’s, schilderijen en nieuw getekende kaartreeksen worden groei en krimp van de Nederlandse steden inzichtelijk gemaakt. Ook worden enkele actuele thema’s uitgelicht, waaronder herbestemming, wederopbouw en de ontwikkeling van binnensteden en stadsranden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).