Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht nieuwsberichten 2015

Hier treft u een overzicht van alle nieuwsberichten uit het geselecteerde jaar.

 • Voor energiebeleid: 2016 jaar van keuzes

  Nieuwsbericht | 18-12-2015

  Na de succesvolle klimaattop in Parijs moet 2016 een jaar van keuzes worden voor het energiebeleid. Er ligt een voorontwerp voor een Klimaatwet en de partners in het Energieakkoord hebben zich gebogen over aanvullende maatregelen. In een column licht ... lees meer

 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van innovatiemilieus?

  Nieuwsbericht | 15-12-2015

  Innovatie is van belang voor economische groei. In welke omgeving gedijt innovatie het best? Is innovatie plekgebonden? En wat maakt dat een omgeving innovatie stimuleert? Samen met kennisplatform Ruimtevolk heeft het PBL een verkenning gedaan naar ... lees meer

 • PBL draagt bij aan tentoonstelling WHAT?

  Nieuwsbericht | 07-12-2015

  Op 18 december opent de tentoonstelling WHAT? Work Home Apart Together. Het onderwerp is de combinatie van wonen en werken in Amsterdam door de eeuwen heen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was betrokken bij de voorbereiding van WHAT?

  ... lees meer
 • Nederland verandert, toekomstscenario's voor beleid

  Nieuwsbericht | 01-12-2015

  Vandaag hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de studie 'Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving' (WLO) gepubliceerd. De WLO is de basis voor veel ... lees meer

 • Groei mondiale CO2-uitstoot bijna tot stilstand in 2014

  Nieuwsbericht | 25-11-2015

  In 2014 groeide de mondiale CO2-uitstoot door fossiele energie en cementproductie slechts met 0,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de mondiale economie met 3% groeide. In China en de Verenigde Staten groeide de uitstoot met ... lees meer

 • Klimaatplannen brengen uitstoot terug maar niet genoeg voor 2 graden Celsius

  Nieuwsbericht | 24-11-2015

  Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend zouden, mits volledig geïmplementeerd, de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen terugdringen. Zonder nieuw klimaatbeleid voor na 2010 zou de wereld in ... lees meer

 • Promotie-onderzoek: Mogelijkheden voor gezamenlijk lucht- en klimaatbeleid

  Nieuwsbericht | 18-11-2015

  Verregaand klimaatbeleid gaat meestal gepaard met minder luchtverontreiniging. Deze zogenaamde ‘nevenvoordelen’ kunnen het voor landen als China en India aantrekkelijker maken aan te sturen op een zuiniger energiesysteem en een groter aandeel hernieuwbare ... lees meer

 • Aankondiging lancering Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

  Nieuwsbericht | 12-11-2015

  Op dinsdag 1 december 2015 publiceren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) in perscentrum Nieuwspoort. De WLO is een scenariostudie, uitgevoerd voor de ministeries ... lees meer

 • Klimaatinitiatieven leveren even veel op als internationale beloftes overheden

  Nieuwsbericht | 10-11-2015

  Internationale klimaatinitiatieven buiten de mondiale klimaatonderhandelingen zouden in 2020 kunnen resulteren in een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 2,5 GtCO2-equivalenten, en 5,5 GtCO2-eq in 2030, vergeleken met een scenario zonder klimaatbeleid. ... lees meer

 • Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015

  Nieuwsbericht | 09-11-2015

  Op 23 november vindt de perspresentatie plaats van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO-2015). Deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) verschijnt ruim een week later, op 1 december. ... lees meer

 • Nieuw aangetreden PBL-directeur Hans Mommaas: sterker inzetten op meerschalig beleid

  Nieuwsbericht | 02-11-2015

  Hans Mommaas is per 1 november 2015 begonnen als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De eerstvolgende tijd wil hij zich allereerst op basis van gesprekken met PBL-medewerkers en met externe stakeholders gaan oriënteren op de agenda ... lees meer

 • PBL-onderzoeker te gast bij Dutch Design Week

  Nieuwsbericht | 16-10-2015

  PBL-onderzoeker David Hamers is op 22 oktober 2015 te gast bij de talkshow Create Out Loud tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Centraal in deze dagelijkse designtalkshow staat de dialoog tussen makers, gebruikers en denkers rond een actueel ... lees meer

 • Vraag naar middeldure huurwoningen het grootst bij jonge huishoudens

  Nieuwsbericht | 14-10-2015

  De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning. Slechts 5% van de totale woningvoorraad is een zogeheten ... lees meer

 • Energie in Nederland op een kantelpunt

  Nieuwsbericht | 09-10-2015

  De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik ... lees meer

 • 'Anticipating Critical Transitions', PBL-Academielezing prof. Marten Scheffer 14 oktober

  Nieuwsbericht | 01-10-2015

  Prof. dr. Marten Scheffer, hoogleraar in Wageningen en Spinozaprijswinnaar, geeft op woensdag 14 oktober 2015 een PBL-Academielezing getiteld ‘Anticipating Critical Transitions’. Hij verkent in deze lezing de overeenkomsten tussen ecologische en ... lees meer

 • Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen

  Nieuwsbericht | 23-09-2015

  In de praktijk is het lastig voor gevestigde productieketens om grote stappen te zetten  op het gebied van vergroening. Eco-innovaties die daar invulling aan kunnen geven, blijven vaak op de plank liggen. Dit komt doordat de vraag naar groenere ... lees meer

 • Voetafdrukken doorgelicht

  Nieuwsbericht | 17-09-2015

  Voetafdrukken zijn een populaire methode om de impact van consumptie op milieu en natuur mee uit te drukken. Maar waar zijn ze op gebaseerd en wat brengen ze precies in kaart? Een vandaag verschenen rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), ... lees meer

 • Publiek-private samenwerking vraagt om stevige overheid

  Nieuwsbericht | 16-09-2015

  Zijn publiek-private partnerschappen in ontwikkelingssamenwerking in staat bij te dragen aan groene groei en tegelijkertijd aan armoedebestrijding? Zo ja, onder welke voorwaarden? Deze vragen lagen aan de basis van het onderzoek waarvan de resultaten ... lees meer

 • Maarten Hajer stapt over van PBL naar Universiteit Utrecht

  Nieuwsbericht | 09-09-2015

  Prof. dr. Maarten Hajer vertrekt per 1 oktober 2015 als directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Op die datum eindigt zijn 7-jarige benoemingstermijn – de standaard voor topambtenaren. Zoals vandaag bekend gemaakt is, wordt Hajer ... lees meer

 • Quick scan van ECN en PBL brengt mogelijkheden voor extra vermindering van uitstoot broeikasgassen in 2020 in kaart

  Nieuwsbericht | 02-09-2015

  Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht. Deze quick scan ... lees meer

 • Hans Mommaas benoemd tot directeur PBL

  Nieuwsbericht | 14-08-2015

  De heer prof. dr. ir. J. T. (Hans) Mommaas is door de ministerraad benoemd tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hans Mommaas werd voor deze functie voorgedragen door de ministers Blok voor Wonen en Rijksdienst en Schultz van ... lees meer

 • Corporaties kunnen weinig doen aan betaalrisico’s bij huurders

  Nieuwsbericht | 31-07-2015

  Ongeveer 12% van de huurders van corporatiewoningen heeft moeite om elke maand de minimale kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur op te brengen. Corporaties kunnen weinig bijdragen aan het verminderen van deze zogeheten ‘betaalrisico’s’. ... lees meer

 • Promotie Justin Dijk: Succesvol (agrarisch) natuurbeheer, handreikingen voor overheden

  Nieuwsbericht | 28-07-2015

  Hoe kunnen overheden succesvol milieubeleid ontwerpen en uitvoeren? PBL-onderzoeker Justin Dijk promoveerde op 2 juli 2015 op een onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van herhaalde ‘omgekeerde veilingen’ als alternatief voor willekeurig ... lees meer

 • Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland

  Nieuwsbericht | 21-07-2015

  De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen bijna 100.000 werknemers tussen Nederland en Duitsland of België en omgekeerd. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio’s ... lees meer

 • Groene economie van vitaal belang voor concurrentiepositie Europa

  Nieuwsbericht | 29-06-2015

  Tenzij de Europese Unie de kansen benut die de overgang naar een groene economie biedt, riskeert zij om achterop te raken bij andere economieën in de wereld. Dit was een van de conclusies op de conferentie ’Green Economy: Opportunities for Growth, ... lees meer

 • De stad in 12 infographics

  Nieuwsbericht | 26-06-2015

  De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. In de vandaag verschenen publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) ... lees meer

 • Omgaan met veenbodemdaling in het Groene Hart

  Nieuwsbericht | 24-06-2015

  Het Groene Hart is een gewaardeerd woon-, recreatie- en leefgebied in de Randstad met internationaal belangrijke cultuurhistorie en natuur. Het veengebied kampt echter met een aantal problemen. Bij ongewijzigd beleid nemen de beheerskosten toe omdat ... lees meer

 • Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

  Nieuwsbericht | 23-06-2015

  De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en beleidsmaatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen, ... lees meer

 • Biodiversiteit: is de achteruitgang te stoppen? Een nieuwe korte animatie

  Nieuwsbericht | 19-06-2015

  Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang ervan te stoppen? Een animatiefilmpje van het PBL brengt de kijker naar het jaar 2050 en laat zien dat de toekomst ... lees meer

 • PBL ontzenuwt schrikbeeld: binnensteden hebben goede vooruitzichten

  Nieuwsbericht | 15-06-2015

  De leegstand in Nederlandse binnensteden loopt op maar de toekomst is rooskleurig. Voorwaarde is wel dat de binnenstad verandert. De grote onderlinge verschillen tussen binnensteden betekenen dat het versterken van de leefbaarheid en de vitaliteit ... lees meer

 • Commercieel vastgoed steeds vaker leeg maar toch populair bij beleggers

  Nieuwsbericht | 12-06-2015

  De leegstand van winkels en kantoren is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Van het vloeroppervlak kantoren staat begin 2015 ruim zeventien procent leeg. Binnen de detailhandel is inmiddels ruim negen procent van de vierkante meters niet in gebruik. ... lees meer

 • Nederland is (toch) niet af: op naar een nieuwe planologie

  Nieuwsbericht | 08-06-2015

  In het kielzog van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1999) werd Nederland rigoureus onder handen genomen. Maar de aanpak van toen werkt niet voor deze tijd, zegt PBL-directeur Maarten Hajer. ... lees meer

 • Terugblik op Nacht van de ruimtelijke metamorfose

  Nieuwsbericht | 05-06-2015

  1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. Naar aanleiding van de Vierde Nota die in dat jaar verscheen, ging de schop overal in Nederland in de grond. Schiphol en de Rotterdamse haven promoveerden tot ‘mainports’, de Betuwelijn ... lees meer

 • Nacht van de ruimtelijke metamorfose van Nederland

  Nieuwsbericht | 04-06-2015

  Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. Naar aanleiding van de in dat jaar verschenen Vierde Nota ging de schop overal in Nederland in de grond. Schiphol en de Rotterdamse haven promoveerden tot ‘mainports’, de Betuwelijn ... lees meer

 • Transitie naar schone economie in 2050 vergt scherpere klimaatdoelen voor 2030

  Nieuwsbericht | 04-06-2015

  Nederland staat een EU-verplichting te wachten om in 2030 broeikasgasemissies  die niet onder het Emissiehandelssysteem (ETS) vallen verder terug te dringen. In de Klimaatagenda van het Kabinet is al aangekondigd dat Nederland mede op basis hiervan ... lees meer

 • Deelauto komt vaak in de plaats van extra auto

  Nieuwsbericht | 03-06-2015

  Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of ... lees meer

 • Programma Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose bekend

  Nieuwsbericht | 28-05-2015

  Het programma van de PBL-Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose is definitief vastgesteld. De avond start met een terugblik op de periode van de Vierde Nota en de Vierde Nota Extra (VINEX) door Ed Nijpels, voormalig minister van VROM, gevolgd door de ... lees meer

 • Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

  Nieuwsbericht | 26-05-2015

  De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen tussenrapport ex ante evaluatie van de ontwerp-stroomgebied-beheerplannen ... lees meer

 • EPA Conferentie Green Economy: kansen voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa

  Nieuwsbericht | 13-05-2015

  Op vrijdag 5 juni organiseert het EPA Network - een informeel netwerk van de hoofden van milieubeschermingsbureaus uit heel Europa (EPA = European Protection Agencies) de conferentie “Green Economy: Opportunities for Growth, Jobs and Innovation in ... lees meer

 • De stad: magneet, roltrap en spons

  Nieuwsbericht | 12-05-2015

  Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  ... lees meer

 • Oratie Detlef van Vuuren: Back to the Future

  Nieuwsbericht | 07-05-2015

  Op 11 mei vindt de inaugurale rede van prof. dr. Detlef van Vuuren plaats getiteld 'Integrated assessment: Back to the Future'. Met deze oratie aanvaardt hij formeel de door PBL ingestelde leerstoel ‘Integrated Assessment of Global Environmental ... lees meer

 • PBL-Academielezing 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'

  Nieuwsbericht | 21-04-2015

  Na de succesvolle PBL-Academielezing van Mariana Mazzucato volgt op 2 juli 2015 een lezing door professor dr. Jason Shogren, hoogleraar aan de Universiteit van Wyoming, USA, getiteld: ‘Behavioral Underpinnings of Environmental Policy’. De voerta ... lees meer

 • Verslag PBL-Academielezing: The Green Entrepreneurial State

  Nieuwsbericht | 16-04-2015

  Prof. Mariana Mazzucato hield op vrijdag 27 maart 2015 de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. In haar – uitverkochte – lezing ging zij in op de volgende vragen: is bij eco-innovatie de noodzaak voor een ondernemende overheid ... lees meer

 • Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor welvaart, maar lastig uitvoerbaar

  Nieuwsbericht | 13-04-2015

  Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Een eenvoudiger opgezette spitsheffing, die zich beperkt tot de hoofdwegen in de Randstad, ... lees meer

 • Klimaatenquête. Vragen en antwoorden

  Nieuwsbericht | 10-04-2015

  In het voorjaar van 2012 hield het PBL een enquête onder 1868 wetenschappers op het brede gebied van klimaatverandering, inclusief klimatologie, klimaateffecten en mitigatie. In augustus 2014 zijn de resultaten van deze enquête gepubliceerd in het ... lees meer

 • Afschaffing melkquotum maakt mestafzet complexer en vergroot risico’s voor natuur

  Nieuwsbericht | 01-04-2015

  Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van de Nederlandse melkproductie met 15%. Op nationale schaal  heeft die groei ... lees meer

 • Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

  Nieuwsbericht | 24-03-2015

  Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen Nationale Adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling ... lees meer

 • IPCC-rapporten in handzame vorm

  Nieuwsbericht | 24-03-2015

  De lijvige IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Dat biedt het rapport ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en ... lees meer

 • Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose – aanmelden nú mogelijk

  Nieuwsbericht | 17-03-2015

  Op donderdag 4 juni 2015 organiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor ruimtelijk beleid voor ... lees meer

 • Gebrek aan durfkapitaal breekt groene start-ups op

  Nieuwsbericht | 10-03-2015

  Startende bedrijven die groene innovaties op de markt willen brengen, lopen vaker dan elders in Europa tegen financieringsproblemen aan. Met name in de opstartfase is er te weinig durfkapitaal beschikbaar om hun innovatieve ideeën te vercommercialiseren. ... lees meer

 • PBL-Academie Lezing Mariana Mazzucato

  Nieuwsbericht | 10-03-2015

  Voor de PBL-Academie lezing ‘The Green Entrepreneurial State’ van professor Mariana Mazzucato is zoveel belangstelling, dat het PBL heeft besloten een extra zaal te huren. In deze zaal is de lezing op groot beeldscherm te volgen, waarna gelegenheid ... lees meer

 • De economie van de stad

  Nieuwsbericht | 09-03-2015

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden. Dit blijkt uit de notitie ‘De economie van de st ... lees meer

 • Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart: Aqueduct Global Flood Analyzer

  Nieuwsbericht | 05-03-2015

  Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond 2030 mogelijk jaarlijks gemiddeld 54 miljoen mensen getroffen door een rivieroverstroming. Vijftien landen ... lees meer

 • PBL en CLO dragen bij aan SOER 2015

  Nieuwsbericht | 03-03-2015

  Het rapport ‘Het Milieu in Europa- Toestand en verkenningen 2015’ (SOER 2015) beschrijft op beknopte wijze de toestand, ontwikkeling en toekomst van het Europese milieu en leefomgeving geplaatst  in een wereldwijde context. Het PBL en het ... lees meer

 • Baten EU-voorstel luchtbeleid beduidend hoger dan kosten

  Nieuwsbericht | 26-02-2015

  Het voorstel van de Europese Commissie voor een strenger luchtbeleid levert de Nederlandse samenleving duidelijk welvaartswinst op. Door het verplicht terugbrengen van de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen, gaan Nederlanders langer ... lees meer

 • Steden als motor van de economie

  Nieuwsbericht | 18-02-2015

  Steden worden steeds meer gezien als de motor van de economie. Bedrijven en huishoudens vestigen zich bij voorkeur in de buurt van andere bedrijven en huishoudens want dan kunnen ze profiteren van elkaars aanwezigheid. Door deze 'agglomeratievoordelen' ... lees meer

 • Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

  Nieuwsbericht | 16-02-2015

  Dinsdagmiddag 12 mei organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden ... lees meer

 • Bijeenkomst KNOOP!PUNT? groot succes

  Nieuwsbericht | 11-02-2015

  De bijeenkomst ‘KNOOP!PUNT? Realisatie van Transit Oriented Development (TOD) in Nederlandse regio’s, die op 9 februari in Pakhuis de Zwijger plaatsvond, was met ruim 160 deelnemers aan het middagdeel en ruim 100 tijdens het werkdiner ’s avonds, ... lees meer

 • Door autobelastingen zijn nieuwe personenauto’s in EU vaker zuinig

  Nieuwsbericht | 05-02-2015

  Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor in de periode 2001 – 2010 gedaald met ongeveer 1,3 procent.

  ... lees meer
 • Maarten Hajer overheidsmanager 2014

  Nieuwsbericht | 28-01-2015

  Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2014. Dat is bekend gemaakt door juryvoorzitter Ank Bijleveld-Schouten tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal te Den Haag op 27 januari ... lees meer

 • Biomassa: niet óf maar hoe

  Nieuwsbericht | 28-01-2015

  De afgelopen weken domineerden de hoogleraren Katan, Vet en Rabbinge namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en in reactie daarop hoogleraar Faaij de biomassadiscussie. De KNAW zet bio-energie als een ongewenste optie aan ... lees meer

 • Twee nieuwe leden Begeleidingscollege PBL

  Nieuwsbericht | 26-01-2015

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft twee nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege van het PBL. De nieuwe leden zijn prof. dr. ir. L. (Luca) Bertolini en prof. dr. M. (Marko) Hekkert. Luca Bertolini is hoogleraar Urban and Regional ... lees meer

 • PBL-klimaatonderzoeker wint weddenschap van klimaatscepticus

  Nieuwsbericht | 22-01-2015

  Eind 2009, in de aanloop naar de internationale klimaatconferentie in Kopenhagen, voerde PBL-klimaatonderzoeker Bart Strengers een discussie met klimaatscepticus Hans Labohm op de website van de NOS. Deze discussie, die vervolgens ook gepubliceerd ... lees meer

 • Start Jaar van de Ruimte: keynote Maarten Hajer

  Nieuwsbericht | 16-01-2015

  Maarten Hajer, directeur van het PBL, was na minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de tweede keynote spreker bij de start van het Jaar van de Ruimte. Deze vond op 15 januari plaats in de Beurs van Berlage. Maarten Hajer eindigde ... lees meer

 • Werkprogramma PBL 2015

  Nieuwsbericht | 14-01-2015

  In het jaarlijkse Werkprogramma geeft het PBL een overzicht van het voorgenomen onderzoek voor het komende jaar. Ook in 2015 vindt een groot deel van het onderzoek plaats binnen strategische meerjarenprogramma’s, maar niet uitsluitend.

  ... lees meer
 • 2 februari: Stadsgesprek over de regio Eindhoven

  Nieuwsbericht | 14-01-2015

  PBL-onderzoeker David Hamers geeft op maandag 2 februari een inleiding tijdens een debat dat Architectuurcentrum Eindhoven organiseert over de Regio Eindhoven. Hij zal daarbij onder meer putten uit de bevindingen van de recente PBL-studie Kiezen én d ... lees meer

 • Bevolkingskrimp straks bij één op de vier gemeenten

  Nieuwsbericht | 14-01-2015

  Decennialang hadden veruit de meeste Nederlandse gemeenten te maken met een bevolkingsgroei. Dat blijft ook de komende tijd zo in de Randstad en de grote steden. Bevolkingsgroei is echter niet overal meer vanzelfsprekend. In de komende 15 jaar neemt ... lees meer

 • Nederland klaar voor klimaatadaptatie met natuur?

  Nieuwsbericht | 05-01-2015

  De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals opvang en berging van water. Zulke natuurinclusieve oplossingen zijn vooral kansrijk als een conventionele ... lees meer