Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Aankondiging lancering Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

Nieuwsbericht | 12-11-2015

Op dinsdag 1 december 2015 publiceren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) in perscentrum Nieuwspoort. De WLO is een scenariostudie, uitgevoerd voor de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In deze toekomstverkenning kijken het PBL en CPB vooruit naar de jaren 2030 en 2050. De studie bestrijkt 4 brede thema’s:

  • regionale ontwikkelingen en verstedelijking;
  • mobiliteit (personenvervoer, goederenvervoer en luchtvaart);
  • klimaat en energie;
  • landbouw, natuur en water.

Net als de voorganger uit 2006 zal de nieuwe WLO de komende jaren de basis vormen voor veel besluiten op het beleidsterrein van de fysieke omgeving.

Locatie: Internationaal perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Datum: dinsdag 1 december 2015, 11:30-13:30 uur

Toegang: gratis, maar wij verzoeken u wel vriendelijk om u aan te melden in verband met de catering.

Programma (onder voorbehoud)

De publicatie van de WLO is een mijlpaal in een jarenlang onderzoeksproces. Daarom lanceren het PBL en het CPB de WLO op feestelijke wijze tijdens een lunchbijeenkomst op dinsdag 1 december, in perscentrum Nieuwspoort. Minister Schultz neemt het eerste exemplaar in ontvangst en zal een reactie geven.

11:30            Binnenlopen en start lunch

12:00-12:05  Welkom door directeuren PBL en CPB

12:05-12:10  Film met hoofdboodschappen WLO-2015

12:10–12:40  Presentatie WLO-2015 (algemeen en op thema)

12:40-13:00  Aanbieding rapport en eerste reactie minister I&M

13:00-13:10  Tijd voor vragen uit de zaal

13:10-13:15  Afronding

13:15-13:45  Tijd voor interviews met onderzoekers PBL en CPB.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marjolijn Mercx (PBL) via marjolijn.mercx@pbl.nl of Edwin van de Haar (CPB) via e.r.van.de.haar@cpb.nl.