Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Op weg naar Parijs: INDC-tool laat effect van emissiereductieplannen zien

Nieuwsbericht | 22-06-2015

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en beleidsmaatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen, en geeft zo een overzicht van het effect van de reductieplannen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het niveau dat nodig is om de 2°C-doelstelling te halen.

Tot nu toe ingediende emissiereductieplannen kunnen samen een reductie van 2,5 Gigaton CO2-equivalent opleveren in 2030

In december 2015 zal in Parijs een nieuw internationaal klimaatakkoord onderhandeld worden in het kader van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Op dit moment hebben 13 partijen (incl. de EU) hun bijdrage aan emissiereducties voor de periode na 2020 bij het secretariaat van het klimaatverdrag (UNFCCC) ingediend, de zogenaamde Intended Nationally Determined Contributions (INDC’s). Deze partijen namen in 2010 gezamenlijk ongeveer 32% van de wereldwijde broeikasgasemissies voor hun rekening. Bij elkaar opgeteld kunnen de tot nu toe ingediende INDC’s een emissiereductie van 2,5 GtCO2e opleveren in 2030, ten opzichte van het verwachte emissieniveau met voortzetting van huidig beleid. Dit is ongeveer 15% van de 19 GtCO2e die nodig is om het gat te dichten tussen verwachte emissies als gevolg van huidig en gepland beleid en emissieniveaus die nodig zijn om de 2°C-doelstelling te halen.

Tool toont het effect van emissiereductieplannen

Een interactieve tool ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving volgt de INDC’s en analyseert het effect van de plannen zodra ze binnenkomen. Met een muisklik kunnen gebruikers het effect van de emissiereductieplannen en beleidsmaatregelen op de broeikasgasemissies in 2020 en 2030 per land zien. De tool zal regelmatig geactualiseerd worden met nieuwe figuren in aanloop naar Parijs. Enkele landen die hun plannen al hebben ingediend zijn de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en Japan.

De tool laat het effect van verschillende scenario’s zien:

  • Pledges: nationale en wereldwijde broeikasgasemissieprojecties tot aan 2020, onder de aanname dat de eerder beloofde bijdragen van landen (pledges) volledig gehaald worden;
  • Intended Nationally Determined Contributions (INDC’s): nationale en wereldwijde broeikasgasemissieprojecties tot aan 2030, onder de aanname dat de INDC’s volledig gehaald worden;
  • Beleid: het effect van het meest effectieve nationale klimaat- en energiebeleid, zoals een koolstoftaks en emissiestandaarden, voor 19 landen en regio’s met een aanzienlijke bijdrage in de wereldwijde broeikasgasuitstoot.

De projecties tonen de totale emissies per land, emissies per hoofd van de bevolking, en emissies per eenheid van inkomen. De verschillende indicatoren voorzien landen van informatie over hoe hun bijdrage zich verhoudt tot die van andere landen (review). Deze projecties worden verder vergeleken met emissiereducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot de internationaal afgesproken 2 °C te beperken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).