Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Oratie Detlef van Vuuren: Back to the Future

Nieuwsbericht | 06-05-2015

Op 11 mei vindt de inaugurale rede van prof. dr. Detlef van Vuuren plaats getiteld 'Integrated assessment: Back to the Future'. Met deze oratie aanvaardt hij formeel de door PBL ingestelde leerstoel ‘Integrated Assessment of Global Environmental Change’ aan de Universiteit Utrecht.

Hoewel wereldwijd diverse doelen zijn afgesproken voor een duurzamere samenleving, gaan trends nog lang niet in die richting: zo nemen de broeikasemissies nog steeds toe en heeft bijna een miljard mensen nog onvoldoende voeding. In zijn oratie bespreekt Detlef van Vuuren hoe zogenaamde “integrated assessment” modellen kunnen worden gebruikt om paden richting een meer duurzame wereld in 2050 te verkennen. Dergelijke verkenningen kunnen bijdragen aan een betere beleidsvorming, maar kunnen ook de basis vormen van verder – meer gericht – wetenschappelijk werk.

Meer aandacht voor lange-termijn milieuproblemen

Voor beleid met betrekking tot problemen als honger, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies is het nodig inzicht te hebben in lange-termijn trends van zaken als  bevolkingsgroei, energieverbruik en landbouw en de gevolgen hiervan voor het milieu. In de afgelopen decennia zijn hiervoor zogenaamde integrated assessment modellen ontwikkeld. Met dergelijke modellen is het onder meer mogelijk ‘scenario’s’ te maken die ingaan op de vraag of hoe de ambitieuze doelen uit mondiale verdragen kunnen worden gerealiseerd: Is het mogelijk negen miljard mensen van voedsel te voorzien en tegelijkertijd ook de biodiversiteit te beschermen; kan dit worden gecombineerd met een ambitie ook iedereen toegang te geven tot schone energie en klimaatverandering te beperken? Terwijl veel van de doelen in verdragen haalbaar zijn, vereisen ze fundamentele aanpassing in productie en consumptiepatronen. Dit lijkt in strijd met de afnemende  aandacht voor grootschalige milieu- en ontwikkelingsproblemen. Willen we deze problemen succesvol aanpakken, dan is veel meer aandacht voor de mogelijke toekomstpaden nodig.  

PBL-leerstoel Integrated Assessment of Global Environmental Change

Detlef van Vuuren is werkzaam als projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving – en daarnaast bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Detlef van Vuuren is de afgelopen jaren als auteur en coördinator betrokken geweest milieuverkenningen van diverse internationale organisaties zoals OECD en UNEP. Bovendien coördineerde hij de ontwikkeling van nieuwe klimaatscenario’s voor het VN Klimaatpanel (IPCC) en was als auteur betrokken bij IPCC rapporten rond klimaatwetenschap, mogelijke gevolgen en oplossingsrichtingen. Detlef van Vuuren is internationaal een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van mondiale milieuproblematiek met publicaties in tijdschriften als Science, Nature Climate Change en PNAS. In 2011 ontving hij de Award for Extraordinary Contributions to the Field of Integrated Assessment.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).