Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Hans Mommaas spreekt op de Planetary Security Conference

Nieuwsbericht | 01-12-2016

Op 5 en 6 december 2016 vindt in het Vredespaleis de tweede conferentie plaats van het Planetary Security Initiative, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas spreekt tijdens deze conferentie over de mondiale ontwikkelingen in klimaat en water en de mogelijke risico’s die daarmee samenhangen.

Het PBL en Deltares organiseren samen 1 van de 12 workshops. In deze sessie wordt specifiek gekeken naar de rol van klimaat en water in conflicten, nu en in de toekomst. Naast PBL-directeur Hans Mommaas maken dr. Nina von Uexküll (Peace Research Institute Oslo (PRIO)) en prof. Prakesh Tiwari (Kumaun University, India) deel uit van het expertpanel.

Bedreigingen voor vrede en veiligheid

De workshop richt zich op de mogelijke risico’s en bedreigingen die bevolkingsgroei, klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengen voor de stabiliteit van samenlevingen en internationale veiligheid. Op welke wijze vormt dit een bedreiging voor lokale én mondiale vrede en veiligheid en welke mogelijkheden zijn er om hier iets aan te doen?

De workshop richt zich, naast wetenschappers, ook nadrukkelijk op deelnemers die zich bezighouden met (geo)politieke veiligheidsvraagstukken zoals denktanks, NGOs, ambassades, legereenheden en internationale politieke samenwerkingsverbanden zoals NAVO en EU.

Spanningen door waterproblemen

De aanleg van dammen voor energie, een toenemende watervraag, verdroging van landbouwgrond in sommige regio’s en gerelateerde voedseltekorten: tal van watergerelateerde problemen kunnen tot spanningen leiden. Zowel tussen verschillende groepen in een land als bij vraagstukken met grensoverschrijdende gevolgen. Daarbij zullen in de toekomst waterbeschikbaarheid veranderen en weersextremen toenemen, wat tot nieuwe spanningen kan leiden.

Het doel van de workshop is om de perspectieven en kennis van zoveel mogelijk experts met verschillende achtergronden samen te brengen, en zo bij te dragen aan een vertaalslag van wetenschap naar aanbevelingen voor beleid. In het voorjaar van 2017 publiceren PBL en Deltares een policy brief over de relatie van klimaat, water en conflict waarin de expertkennis zoals gedeeld tijdens de workshop is opgenomen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Berkers (woordvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.