Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nieuwe samenstelling Begeleidingscollege PBL

Nieuwsbericht | 05-07-2016

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 1 juli 5 nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege PBL, en 3 leden herbenoemd van wie de benoemingstermijn was afgelopen.

De nieuwe leden zijn:

  • mr. Ina Adema (burgemeester van Veghel, vanaf 1 september 2016 burgemeester van Lelystad)
  • dr. ir. Colette Alma (algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)
  • ir. Hilde Blank (directeur van bureau BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling)
  • prof. dr. ir. Arthur Mol (rector magnificus Wageningen UR)
  • prof. dr. Mark van Twist (decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de EUR).

De herbenoemde leden van het Begeleidingscollege zijn:

  • voorzitter: prof. dr. Wim van de Donk (commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant)
  • drs. Kees Vendrik (lid van het college van de Algemene Rekenkamer) 
  • ir. Hans van der Vlist (onder meer voormalig secretaris-generaal van VROM).

Naast deze 8 vandaag benoemde dan wel herbenoemde leden telt het Begeleidingscollege PBL nog 2 leden, de hoogleraren Luca Bertollini (UvA) en Marko Hekkert (UU), die in januari 2015 benoemd zijn.

Het PBL is verheugd dat er wederom een sterk Begeleidingscollege is, dat naast toezichthouder ook sparringpartner is. Met deze benoemingen is het Begeleidingscollege PBL voor de helft vernieuwd. Hiermee is enerzijds een goede, geleidelijke vernieuwing verzekerd terwijl anderzijds de noodzakelijke ervaring behouden blijft.

Het Begeleidingscollege van het PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het PBL. Toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit behelst in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties. De leden van het Begeleidingscollege worden steeds benoemd voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van deze termijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Berkers, woordvoerder PBL, tel: 06 25068171 of mieke.berkers@pbl.nl