Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

Nieuwsbericht | 19-04-2017

Zijne Majesteit de Koning heeft op 19 apri 2017 het gebouw B30 in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu 5 organisaties gevestigd: het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Filosoof prof. Bas Haring ging in een toespraak in op het belang voor organisaties die werken op het raakvlak tussen wetenschap, beleid en maatschappij om verhalen te vertellen, om zo feiten en analyses in hun samenhang betekenis te geven. Verhalen maken het mogelijk om een boodschap te begrijpen, te onthouden en toe te passen.

Opening en rondleiding

De openingshandeling van Zijne Majesteit de Koning symboliseerde de samenwerking tussen de 5 gebruikers van B30. Na het officiële deel in het Atrium kreeg de Koning een rondleiding door het gebouw, waarbij hij op elke verdieping met enkele medewerkers sprak.

Rijksmonument

Het gebouw B30 stamt uit het begin van de 20e eeuw en is een rijksmonument. Het rijkspand is decennialang het onderkomen geweest van het Ministerie van Economische Zaken. B30 is de afgelopen jaren gerenoveerd en dient nu als huisvesting voor de vijf organisaties.

5 organisaties

De 3 planbureaus CPB, PBL en SCP voeren onafhankelijk evaluaties, analyses en verkenningen uit ten behoeve van beleid en politiek. De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur. De AP is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.

Contact

Meer informatie: Marlies Hanifer (woordvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl