Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Reactie PBL op Regeerakkoord

Nieuwsbericht | 09-10-2017

Het PBL is verheugd dat de grote leefomgevingsopgaven een belangrijke plaats innemen in het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op 10 oktober 2017 naar buiten hebben gebracht.

Het komende kabinet heeft ambitieuze doelen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, en daarnaast ook op het gebied van onder meer wonen, mobiliteit, landbouw, voedsel, water en natuur. De inzet op al deze terreinen kan onderling versterkend werken. Dat zal helpen om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord, dichterbij te brengen.

Dit Regeerakkoord is een duidelijke eerste stap om de veranderingen te bewerkstelligen die het nieuwe kabinet beoogt. Een noodzakelijke volgende stap wordt het tot uitvoering brengen van deze voornemens samen met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Contact

Meer informatie: Tristan van Rijn via 06-27623678 of persvoorlichting@pbl.nl.