Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Startschot voor Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

Nieuwsbericht | 14-11-2017

Op de COP23 in Bonn is het officiële startsein gegeven voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Het mondiale kenniscentrum gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. Het PBL is actief betrokken bij de ontwikkeling van het kenniscentrum en de totstandkoming van het werkprogramma en de eerste activiteiten.

Klimaatadaptatie: een complexe opgave

Klimaatverandering, de opwarming van de aarde, leidt wereldwijd tot verhoogde risico’s op natuurrampen en andere problemen. Met het Parijsakkoord van 2015 hebben overheden en organisaties van over de hele wereld afgesproken een duurzame en klimaatrobuuste ontwikkeling na te streven. Dit is een complexe opgave in een dynamische wereld waarin niet alleen het klimaat, maar ook de sociale en politieke omgeving verandert, en de bevolking en economie groeien. Naast het Parijsakkoord liggen er de nodige andere overeenkomsten en verplichtingen, zoals de Sustainable Development Goals 2015, het Sendai Frame Work for Disaster Risck Reduction 2015, de Addis Ababa Overeenkomst 2015 en de New Urban Agenda 2016.

Hoe grip te krijgen op het complexe adaptatiedomein met zijn vele betrokken partijen zoals overheden, private partijen, financiële instellingen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties, en hoe de benodigde informatiestromen te organiseren en effectief te benutten, vormen de grote uitdagingen de komende jaren.

Het GCECA heeft tot doel om de implementatie van klimaatadaptatie te versnellen door in samenwerking met de relevante betrokken partijen te zoeken naar, en het opbouwen van een klimaatbestendige wereld. Het GCECA richt zijn inspanningen op die activiteiten en gebieden waar adaptatie het hardste nodig is en waar die aanvullend zijn op het werk van anderen. Het is een onafhankelijke organisatie met de hele wereld als werkterrein en met een vestiging in Nederland (Rotterdam en Groningen).

Global Adaptation Gap Report 2017

In 2017 steunde het GCECA de totstandkoming van het derde The Adaptation Gap Report van het UNEP. Het rapport concentreert zich op een van de kernvragen die voortvloeit uit het de overeenkomst in Parijs 2015: welke stappen zijn nodig om het mondiale adaptiedoel te halen?

Als deelnemer van het GCECA blijft het PBL betrokken bij de vormgeving van het vervolgtraject van het Adaptation Gap Report. Waarschijnlijk levert het ook een bijdrage aan de kennisontwikkeling over financieringsmechanismen die de implementatie van adaptatie kunnen stimuleren, en over het toepassen van ‘ecosystem based solutions’ in adaptatiestrategieën en maatregelen.

50 internationale organisaties

GCECA is het initiatief van United Nations Environment Programme (UNEP), de Nederlandse regering en Japan, en heeft inmiddels formele samenwerkingsverbanden met meer dan 50 internationale organisaties, regeringen, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en private partijen.

Het GCECA is daarmee het meest uitgebreide adaptatienetwerk ter wereld met een grote diversiteit aan samenwerkende partners.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Berkers (woordvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.