Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

EU Green Week: leiderschap en samenwerking nodig voor groenere steden

Nieuwsbericht | 24-05-2018

Op 21 mei vond de aftrap plaats van de EU Green Week. Op verzoek van de EU, DG Milieu organiseerden het PBL en de gemeente Utrecht deze openingsdag. Het afwisselende programma maakte dat alle lagen van het bestuur zich op het hoogste niveau lieten vertegenwoordigen. Ze lieten zich inspireren door jong en oud en gingen met elkaar en met tal van andere organisaties in debat. Het ging daarbij telkens over de vraag hoe groene steden betere plekken kunnen worden om te leven en te werken.

Op het openingsevent, met als thema ‘Groenere steden, voor een groene toekomst’ praatten gemeenten, provincies, Rijksoverheid, EU en UNEP met burgers, studenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties over het vergroenen van de stad.

Bekijk de sfeerimpressie van de dag:

Klimaatbestendige steden

Verhitte steden, wateroverlast door hoosbuien en luchtvervuiling: de actualiteit laat steeds weer zien dat het klimaatbestendig maken van onze sterk groeiende Europese steden geen zaak is van gemeenten alleen. Het is juist zaak om mondiale doelen zoals het VN-klimaatakkoord te koppelen aan lokale initiatieven gebaseerd op kennis en innovatieve oplossingen.

Een groen dak of een groene berm bijvoorbeeld zorgen niet alleen voor minder wateroverlast. Ze dragen ook bij aan verkoeling op hete dagen en aan meer biodiversiteit. De natuur zijn werk laten doen in steden is echter nog geen gemeengoed.

Alle bestuurslagen bij elkaar

EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), staatssecretaris van IenM Stientje van Veldhoven, UNEP-hoofd Erik Solheim, Utrechts gedeputeerde voor milieu en internationale zaken Mariëtte Pennarts en de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen troffen elkaar. Maar op verschillende plekken in de stad waren er ook ontmoetingen met studenten, onderzoekers en initiatiefnemers. In het Hof van Cartesius, een broedplaats voor sociale ondernemers kregen de EU-commissaris en de gedeputeerde uitleg over diverse circulaire initiatieven. In het Griftpark kregen Vella en Solheim een rondleiding te midden van stadsbewoners die op deze zonnige dag aan het picknicken waren. En in De Knoop vonden workshops, een creathon en debatten plaats, waarin de toekomst van de groene stad werd bediscussieerd. Daar werd ook de dag afgesloten door de EU-commissaris en PBL-directeur Hans Mommaas.

foto: Robert Oosterbroek

Leiderschap en samenwerking

Het devies van de dag was leiderschap én samenwerking. Leiderschap van de mensen die groene initiatieven van de grond trekken, én van politieke leiders die een voortrekkersrol spelen in het groener en gezonder maken van steden. En noodzakelijke samenwerking, omdat bij groen in de stad verschillende belangen en beleidsterreinen samenkomen: van ruimtelijke ordening tot gezondheidsbeleid, maar ook klimaatadaptatie en sociale cohesie. En alhoewel dit zich allemaal in de stad afspeelt, beperken de thema’s zich niet tot het beleidsterrein van alleen de gemeente.

 

Contact

Neem voor meer informatie over de bijdrage van PBL aan de Green Week contact op met Marlies Hanifer (woordvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.