Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Visitatierapport: maatschappelijke relevantie PBL is ‘zeer goed’, wetenschappelijke kwaliteit ‘excellent’

Nieuwsbericht | 17-04-2018

Het PBL is onderwerp van een externe visitatie geweest. Het oordeel van de (inter)nationale deskundigen was dat de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid van PBL zeer goed zijn (internationaal gerespecteerd) en dat de wetenschappelijke kwaliteit van het werk excellent is (van wereldklasse). PBL is trots op deze beoordeling en blijft in gerichte acties inzetten op verdere verbetering.

Het PBL is voor de tweede maal in zijn tienjarig bestaan onderwerp geweest van een externe visitatie. De visitatiecommissie stond onder leiding van professor dr. André Knottnerus, voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De commissie bestond verder uit 7 (inter)nationale deskundigen uit wetenschap en beleid.

Oordeel visitatiecommissie

De visitatiecommissie was gevraagd het PBL op drie punten te beoordelen. De beleidsmatige en maatschappelijke relevantie, en de toekomstbestendigheid van het werk werden beide als zeer goed (internationaal gerespecteerd) beoordeeld. De wetenschappelijke kwaliteit van PBL is excellent (van wereldklasse), aldus de visitatiecommissie.

Tegelijkertijd ziet de commissie verschillende  mogelijkheden tot verdere verbetering.

Reactie PBL

PBL is trots op deze beoordeling en blijft zich de komende jaren inzetten op die verdere verbetering. In zijn reactie gaat PBL in op de impact en de ‘landing’ van het werk bij het beleid en in de maatschappij, en het maken van keuzes om de maatschappelijke relevantie verder te versterken. De komende jaren zal het PBL de aandacht verder intensiveren voor de transparantie en kwaliteit van het wetenschappelijk werk.

Ten slotte  komt de kennisborging, loopbaanontwikkeling en diversiteit van de medewerkers – vooral onderzoekers – aan de orde. In lijn met het advies van de visitatiecommissie gaat het PBL bijvoorbeeld bezien hoe het de impact van zijn werk en het daadwerkelijk gebruik ervan nog beter kan monitoren. Inmiddels is al besloten om de Chief Scientist PBL anders te positioneren in de organisatie, conform aanbevelingen van de commissie.

'De visitatiecommissie geeft aan dat we het heel goed doen. Met deze reactie op de aanbevelingen zetten we in op verdere verbetering. Zo staan we ook klaar voor de toekomst', stelt professor Hans Mommaas, directeur van het PBL.

 

Contact

Voor nadere toelichting:

mr. drs. Jacqueline Timmerhuis, 06 – 53731180, jacqueline.timmerhuis@pbl.nl