2 februari 2017

PBL nieuwsbrief 2 februari 2017

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van nieuwsberichten uit de afgelopen periode.

Inhoud

25-01-2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. Dit vraagt de komende jaren nog wel om een forse inspanning. De voorgenomen versterking van de relatie tussen natuur en samenleving moet nog worden uitgewerkt in de provinciale plannen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het PBL-onderzoek Lerende evaluatie van het Natuurpact*. Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving.

Naar boven
23-01-2017

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de oplossing voor deze spanningen, zijn de gebruikelijke voorstellen zoals enkel meer nieuwbouw of overdracht van sociale huurwoningen aan beleggers onvoldoende. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteert in de beleidsstudie ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt’ 4 denkrichtingen, die ook in heel verschillende regionale woningmarkten aan het oplossen van tekorten kunnen bijdragen.

Naar boven
23-01-2017

De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies van broeikasgassen. Dit blijkt uit een nieuwe studie in Nature Climate Change. Hierin hebben een aantal internationale onderzoekers, waaronder die van het Planbureau voor de Leefomgeving, 6 modellen bekeken en geanalyseerd welke factoren in deze modellen effect hebben op de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen.

Naar boven
7-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren donderdag 16 februari hun analyses van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens een gezamenlijke persconferentie zullen Hans Mommaas (directeur PBL) en Laura van Geest (directeur CPB) de resultaten van de analyse toelichten. De persconferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur.

Naar boven
15-12-2016

Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door in de praktijk te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten voor innovatie beschikbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onder 15 kleine innovatieve voedselbedrijven.

Naar boven

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Colofon

  • PBL Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
  • Als u vragen heeft over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen via info@pbl.nl.
  • Als u ons nieuws op een andere manier wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze RSS-feed of ons volgen op Twitter.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.