Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Overzicht persberichten 2003

Tot en met 2011 maakte het PBL onderscheid tussen persberichten en nieuwsberichten; na 2012 niet meer. Voor persberichten uit 2012 en verder: zie onder nieuwsberichten.

 • Toekomstige ruimteboefte systematisch overschat

  Het ruimtelijk beleid loopt steeds meer achter de feiten aan. De Vinex-wijken sluiten onvoldoende aan bij de woonwensen van burgers. Het denken in termen van nieuwe bedrijventerreinen gaat voorbij aan de behoeften van de groeiende dienstensector. En ... lees meer

  Persbericht | 11-12-2003

 • ICT houdt van agglomeraties

  De opkomst van de informatie- en communicatietechnologie leidt ertoe dat bedrijvigheid zich verder verspreidt. Dit gebeurt echter niet over het gehele land, maar binnen stedelijke regio’s, zoals de Noordvleugel van de Randstad, in een proces van ... lees meer

  Persbericht | 26-11-2003

 • Weg vrij voor landelijk wonen

  De mogelijkheden om landelijk te wonen moeten worden verruimd. Hiertoe dient het huidige restrictieve beleid ten aanzien van bouwen op het platteland te worden herzien.

  ... lees meer

  Persbericht | 10-11-2003

 • Nuchter omgaan met risico's

  Bij het beheersen van milieurisico’s moet de politiek regelmatig de afweging maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid. Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld als startpunt voor de politieke discussie. ... lees meer

  Persbericht | 30-09-2003

 • Milieu- en Natuurbeleid Balkenende-2: Efficiënt maar risicovol

  Het kabinet Balkenende-2 weet 900 miljoen euro op de milieu-uitgaven van de overheid te besparen zonder grote nadelige effecten voor het milieu. In het klimaatbeleid wordt op de overheidsuitgaven bespaard door ‘maatwerk’ bij het stimuleren van ... lees meer

  Persbericht | 15-09-2003

 • Klimaatverandering extra reden voor samenhang van natuurgebieden

  Leefgebieden van planten en dieren verschuiven, vogels broeden steeds vroeger in het jaar, voedselketens raken verstoord. Klimaatverandering blijkt invloed te hebben op de natuur. Samenhangende natuurgebieden van goede kwaliteit bieden aan zowel de ... lees meer

  Persbericht | 14-09-2003

 • Ruimtelijk Planbureau: Deltificatie biedt meer zee, meer kust

  Na decennia van kustlijnverkorting moet de Hollandse kust weer worden verlengd. Alleen op die manier kan de druk op de kust afnemen. Druk die voortkomt uit bevolkingstoename, economische groei en toenemende mobiliteit maar ook uit de stijgende zeespiegel. ... lees meer

  Persbericht | 12-06-2003

 • Energie vraagt meer ruimte

  Het Nederlandse ruimtelijk beleid moet nu al anticiperen op een grotere capaciteit aan windenergie dan de huidige beleidsdoelstelling voor 2020. Windenergie heeft in het wind­rijke Nederland als duurzame bron een aanzienlijk potentieel, vooral op ... lees meer

  Persbericht | 25-05-2003

 • Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie

  In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei teniet gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk ... lees meer

  Persbericht | 12-05-2003

 • Scenario's als ideeëngenerator

  Door gedachte en ongedachte toekomsten te ontwerpen kunnen scenario’s aanzetten tot nadenken over het toekomstig ruimtelijk beleid voor Nederland. Het is een methode die wellicht minder realistisch is dan de methode die de gevolgen van huidige ontwikkelingen ... lees meer

  Persbericht | 12-05-2003

 • Brussel biedt kansen op goedkoper milieubeleid

  Meer dan 80% van het milieu- en natuurbeleid in Nederland wordt door Brussel voorgeschreven. De uitvoering daarvan leidt tot conflicten met Nederlands beleid, zoals bij de Nitraatrichtlijn. Toch pakken gemeenschappelijke Europese milieuregels vaak ... lees meer

  Persbericht | 13-04-2003