Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Optiedocument Energie en emissies nu beschikbaar

Persbericht | 16-03-2006

Vandaag hebben ECN en MNP het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ gepubliceerd. Het Optiedocument schetst de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020. Ook is een model ontwikkeld waarmee optiepakketten om emissiedoelen te bereiken integraal kunnen worden doorgerekend. Het optiedocument geeft achtergrondinformatie over de verkenning die ECN en MNP half februari hebben gepubliceerd. De belangrijkste conclusie was dat er genoeg technische maatregelen zijn om 15 procent reductie van de binnenlandse broeikasgasemissie in 2020 te realiseren.

Het Optiedocument is door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) opgesteld op verzoek van de ministeries van VROM en EZ. Staatssecretaris Van Geel zal het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ aanbieden aan de Tweede Kamer. De uitkomsten van het Optiedocument zullen worden gebruikt voor de Toekomstagenda Milieu die het kabinet dit voorjaar uitbrengt, de internationale onderhandelingen over klimaatdoelstellingen en emissie-eisen voor de NEC-stoffen (NOx, SO2, NH3 en NMVOS) en fijn stof in 2020.

Het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ met separaat 171 optiebeschrijvingen en de ‘Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020’ zijn te downloaden op de websites van ECN en MNP.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold IJskes, persvoorlichter ECN, telefoon 0224 - 56 40 50, mobiel 06 - 127 98 123 of e-mail ijskes@ecn.nl of met afdeling persvoorlichting PBL (070 - 3288 688 of persvoorlichting@pbl.nl).