Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien

Persbericht | 08-01-2008

Op de geheel vernieuwde website www.emissieregistratie.nl staan de landelijke emissiecijfers naar lucht, water en bodem van de 300 belangrijkste stoffen per bron. Gebruikers kunnen opzoeken welke bedrijven in hun postcodegebied verontreinigende stoffen uitstoten naar lucht en water. De website is een initiatief van het Milieu- en Natuurplanbureau in opdracht van de ministeries van VROM, V&W en LNV.

De emissieregistratie presenteert de gegevens op verschillende manieren: via kaarten, grafieken en een database. Uniek is de mogelijkheid om de emissiegegevens met elkaar te combineren. Op één kaart staan bijvoorbeeld de uitstoot van zowel verkeer als die van een grote industrie in dezelfde gemeente.

De Nederlandse emissieregistratie bestaat al sinds 1974. Op dit moment zijn hierbij, naast het MNP, voornamelijk Rijkswaterstaat-Waterdienst, het CBS,  SenterNovem, Wageningen UR en TNO betrokken. De emissiecijfers worden gebruikt voor de evaluatie van het milieubeleid en internationale rapportageverplichtingen zoals het Klimaatverdrag (Kyoto), de Kaderrichtlijn Water en het Verdrag voor Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).